jobth logo bar
เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 25 อัตรา

รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ปฏิบัติงาน
กรมปศุสัตว์

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intermet)
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://person.dld.go.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://file.thaijobjob.com/prakad/dld2023121/dld2023121_1

กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0-2653-4444
เว็บไซต์ : http://dld.go.th/th/index.php/th/

รายละเอียดบริษัท
ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอขแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้ารับราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 47 อัตรา จึงประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 11 มกราคม 2567

เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

เจ้าหน้าที่พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

Member Service Administrator

Member Service Administrator

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.