jobth logo bar
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
- ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  3. มีความรู้ ความสามารถ ละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน
กรมปศุสัตว์

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัคร Download ได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intermet)
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th. ตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://dld.go.th/th/images/stories/procure/2566/25660821_1.pdf

กรมปศุสัตว์
กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบงานคลัง
โทรศัพท์ : 0-2653-4444
เว็บไซต์ : http://dld.go.th/th/index.php/th/

รายละเอียดบริษัท
ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอขแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้ารับราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 25 สิงหาคม 2566

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (AP)

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (AP)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อบ้าน (ประจำธนาคาร)

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อบ้าน (ประจำธนาคาร)

Manpower Thailand

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

Senior Reinsurance Accountant

Senior Reinsurance Accountant

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.