jobth logo bar
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย)

อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 30 อัตรา

รายละเอียดงาน
รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร การเมือง ทั่งในและต่างประเทศ จัดทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้กลยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น
เข้าที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://job.ocsc.go.th/images/Job/638097332703724395.pdf

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0-2280-4085
แฟกซ์ : 0-2281-3938
เว็บไซต์ : http://www.nesdc.go.th

รายละเอียดบริษัท
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 26 มกราคม 2566

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

กรุงเทพมหานคร (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

กรุงเทพมหานคร (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.)

กรุงเทพมหานคร (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย )

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.