jobth logo bar
นิติกรปฏิบัติการ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดงาน
เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับบปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  2. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ( Internet )
เข้าที่เว็บไซต์ https://onep.thaijobjob.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มกราคม พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://file.thaijobjob.com/prakad/onep202301/onep202301_1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 8 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0 2265 6689
แฟกซ์ : 0 2265 6511
เว็บไซต์ : http://www.onep.go.th

รายละเอียดบริษัท
ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 06 มกราคม 2566

นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.