งาน เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัทฯ

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
• พัฒนา และทดสอบระบบสารสนเทศ (System, Program, Data Warehouse, Business Intelligence)
• พัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมสำหรับใช้งาน) ตาม requirement รวมถึงทดสอบการทำงานของระบบตาม function การทำงานที่ระบุตามเอกสาร
• ปรับปรุงและแก้ไขระบบที่ได้พัฒนาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจ หรือตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน
• สนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัท และความต้องการใช้งานทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุ 22-30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วยภาษา C#, Net Framework, SQL Server, Java, php/Laravel Framework/mySQL/Script
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานเบื้องต้น ด้วยเทคโนโลยี.NET (OOP) หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
  5. มีความเข้าใจในการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database)
  6. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
  7. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  8. บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม
- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
- ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ส่วนลดค่าโดยสาร MRT 50%
- บริการรถรับ - ส่งพนักงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วิธีการรับสมัครงาน
วิธีการสมัครงาน
กรอกใบสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ https://recruitment.bemplc.co.th/Career

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

(ธุรกิจรถไฟฟ้า) :
189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-354-2000 ต่อ 183101-7
Email : [email protected]

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ แผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2354-2000 # 183101-7
แฟกซ์ : 0-2354-2020
เว็บไซต์ : www.bemplc.co.th

รายละเอียดบริษัท
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูล บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 16 เมษายน 2567

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 2)

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 2)

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

เจ้าหน้าที่ แผนกจัดการระบบค่าโดยสารส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่ แผนกจัดการระบบค่าโดยสารส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

พนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานขับรถบรรทุก

กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ )

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ )

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

นนทบุรี (บางบัวทอง )

พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน )

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพจำนวน (จำนวน 3 อัตรา)

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพจำนวน (จำนวน 3 อัตรา)

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

Senior Cybersecurity Consultant

Senior Cybersecurity Consultant

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

Developer

Developer

บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

Application Supports

Application Supports

บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

Information Security Officer / Supervisor

Information Security Officer / Supervisor

บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

IT support

IT support

บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

Programmer

Programmer

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

เจ้าหน้าที่ Backend Developer

เจ้าหน้าที่ Backend Developer

บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

เจ้าหน้าที่ Frontend Developer

เจ้าหน้าที่ Frontend Developer

บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.