พนักงานราชการทั่วไป

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง 10,430 - 19,500 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 25 อัตรา

รายละเอียดงาน
นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล (วุฒิปริญญารี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
นักวิชาการโสดทัศนศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ อัตราว่าง 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) กลุ่มงานบริการ อัตราว่าง 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) กลุ่มงานบริการ อัตราว่าง 3 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) กลุ่มงานเทคนิค อัตราว่าง 1 อัตรา
ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า) (ม.6 หรือเทียบเท่า) กลุ่มงานเทคนิค อัตราว่าง 1 อัตรา
ผู้ประกาศและรายงานข่าว (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) กลุ่มงานเทคนิค อัตราว่าง 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง) กลุ่มงานเทคนิค อัตราว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
  2. ได้รับวุฒิการศึกษา ม.6 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
กรมประชาสัมพันธ์

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
เปิด http://www.prd.go.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 มกราคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.prd.go.th/th/file/get/file/20220108d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e093244.pdf

กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-618 2323
เว็บไซต์ : http://www.prd.go.th/th

รายละเอียดบริษัท
ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 25 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 10 มกราคม 2565

พนักงานราชการทั่วไป

พนักงานราชการทั่วไป

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักพัฒนาสังคม

นักพัฒนาสังคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักสังคมสงเคราะห์

นักสังคมสงเคราะห์

สถาบันสุขภาพภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

นักวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักพัฒนาสังคม

นักพัฒนาสังคม

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

นักการจัดการทั่วไป

นักการจัดการทั่วไป

สถาบันโรคผิวหนัง

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.