งาน ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัด ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ)

อัตราค่าจ้าง 14,000-18,000

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 10

รายละเอียดงาน
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
หน้าที่ :
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์ผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร

2.ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
หน้าที่ :
- ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานผลการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร ปัญหาและการแก้ไขต่าง ๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุง
- ลงบันทึกข้อมูล ประวัติการเสียหายและการซ่อมแซมเครื่องจักรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

3.ช่างบำรุงรักษาเครื่องกล
หน้าที่ :
- ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรโรงเยื่อและโรงกระดาษตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานผลการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร ปัญหาและการแก้ไขต่าง ๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุง
- ลงบันทึกข้อมูล ประวัติการเสียหายและการซ่อมแซมเครื่องจักรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

4.Foreman
หน้าที่ :
- ควบคุมงานงานแรงงานและ ผรม.งานซ่อมด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน refractory ในพื้นที่โรงเยื่อ โรงกระดาษ ให้เป็นไปตาม WI มาตรฐานงานซ่อมบำรุงและงานซ่อม Refractory ที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  2. อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
  3. วุฒิการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายงานช่างเทคนิค(ทุกสาขา) เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงาน, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม, ก่อสร้าง, โยธา ฯลฯ
  4. สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี /จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.

วิธีการรับสมัครงาน
สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่...
ติดต่อ
คุณนริต้า โนนน้อย
085-8355087
[email protected]

หมายเหตุ
สวัสดิการ
ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ที่พักกึ่งสวัสดิการ
เงินโบนัสรายเดือน
ปรับค่าตอบแทนประจำปีและปรับค่าตอบแทนพิเศษ
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท
สมาร์ทโฟน+ซิมการ์ด พร้อม Internet และโทรฟรีในเครือข่าย (ไม่จำกัด)
เครื่องแบบพนักงาน
การฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนคลองรั้ง-ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกฯ
โทรศัพท์ : 085-835-5087, 085-835-2025
เว็บไซต์ : https://www.doubleapaper.com/th
Facebook : doubleacareer?locale=th_th
LineID : https://lin.ee/4bHLRg1

รายละเอียดบริษัท
Double A กลุ่มธุรกิจภายในเครือ Double A เป็นกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากมุมมองที่แตกต่างด้วยการคิดพลิกแพลงอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่นำมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 5 กลุ่มธุรกิจ .. จากพื้นฐานธุรกิจการเกษตรเติบโตสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรที่มีปรัชญาในการดำเนินงานอย่างเดียวกัน คือมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Self-Sustainable) ทั้งแก่องค์กร พนักงาน และชุมชน จากผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษแบรนด์ 'Double A' อันเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก เติบโตต่อเนื่อง และขยายสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจกระดาษ, กลุ่มธุรกิจต้นกระดาษ และต้นพลังงาน, กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และพลังงาน, กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจขนส่ง และงานบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมีส่วนช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 18 เมษายน 2567

พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคอีสาน)

พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคอีสาน)

นครราชสีมา (โชคชัย )

พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคตะวันออก)

พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคตะวันออก)

ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว )

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ )

หัวหน้าแปลง (ดูแลการปลูกต้นกระดาษ)

หัวหน้าแปลง (ดูแลการปลูกต้นกระดาษ)

ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี )

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ

ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ )

พนักงานศูนย์ควบคุมการเดินรถทางบก

พนักงานศูนย์ควบคุมการเดินรถทางบก

ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ )

ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุง

ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุง

ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ )

ช่างยนต์ ประจำสาขา ปตท. ศรีมหาโพธิ

ช่างยนต์ ประจำสาขา ปตท. ศรีมหาโพธิ

บริษัท บี - ควิก จำกัด

ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ )

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.