ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ได้โดย คลิ๊กที่นี่
วิศวกรไฟฟ้า

1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
2.ตารวจสอบและแก้ไขงานระบบไฟฟ้า
3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากรณ๊ระบบไฟฟ้ามีปัญหา
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 - 22,000

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • 2. 2. วุฒิปริญญาตรี สมาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  • 3. 3. ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 4. 4. มีความซื่อสัตย์สุริต/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • 5. 5. มีความเป็นผู้นำ
  • 6. 6. มีไหวพริบ/การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี/กล้าตัดสินใจ
  • 7. 7. หากมทีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

จังหวัด : นนทบุรี

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11000
ติดต่อ คุณสุชานันท์ แสงพลัด

รายละเอียดบริษัท
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ได้โดย คลิ๊กที่นี่


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

พยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , ER , ICU,OR,Ward,LR)

พยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , ER , ICU,OR,Ward,LR)

• ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม • ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ..

นนทบุรี


เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

• จัดทำแฟ้มผู้ป่วยใหม่เรียกแฟ้มตรวจจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก • ลงทะเบียนรับคนไข้ • จัดทำเอ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


นักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

นักรังสีเทคนิค ***ด่วน***

•ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพ แ..

นนทบุรี


เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

- รับชำระค่ารักษาพยาบาลประจำเคาน์เตอร์รับชำระเงิน - บันทึกรายการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบสิทธ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ธุรการ/เลขานุการฝ่ายการแพทย์

ธุรการ/เลขานุการฝ่ายการแพทย์

- ประกาศรับสมัครหาแพทย์ - ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ - จัดตารางเวรแพทย์ - รับข้อร้องเร..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


หัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****

หัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****

1.ดูแลรับผิดชอบงานระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้เป็นระบบ 2.ดูแลระบบคนไข้ที่มาใช้บริการกับทา..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


นักโภชนาการ

นักโภชนาการ

1.ตรวจสอบคุณภาพการจัดอาหาร และรายการอาหารให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ 2.ควบคุมการผลิต ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

- ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


พนักงานเดินยา

พนักงานเดินยา

รับ-ส่งยาตามห้องจ่ายยา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1. ช่วยทันตแพทย์ในขณะรักษาให้เกิดความคล่องตัว ไม่ผิดพลาด โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)

1.ร่วมตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน 2. เก็บสถิติอุบัติเหตุและกา..

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)


พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

พยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN

• จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


นิติกร

นิติกร

1.ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี 2.งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


System Administrator

System Administrator

1.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Vritual Machine Backup Roles และ Features 2.หากมีประสบการณ์ในตำแห..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

1.ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานบริการ โภชนาการ แม่บ้าน และห้องผ้า 2.ดูแลประสานงาน รับเรื่องร้องเรี..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


นักวิชาการพยาบาล

นักวิชาการพยาบาล

1.รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา แนวโน้ม ความต้องการด้านวิชาการพยาบาลเพื่อประกอบการวางแผน หรือจัดทำ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม

ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม

1. วางแผนกำกับควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย 2. ควบคุมดูแลมาตรฐ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (HRD)

หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (HRD)

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมทางบัญชีได้ดี จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสาน..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

1.ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาการทำงานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิท..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


ผู้จัดการพยาบาลเฉพาะทาง

ผู้จัดการพยาบาลเฉพาะทาง

1.ดุแลและควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 2.ดูแลงานด้านคุณภาพต่าง ๆ 3.งานอ..

นนทบุรี (บางบัวทอง)


คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.