ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม, รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ, รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ค้นคว้าหาข้อมูลด้านวิชาการ สามารถตอบข้อซักถามที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับงาน EIA อาคารได้เป็นอย่างดีและให้คำแนะนำประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท

สวัสดิการ :
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา, เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, ค่่าของขวัญคลอดบุตร, , กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน, กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ียวประจำปี, สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก, สิทธิการลาปฏิบัติธรรม, ชมรมออมทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. ปริญญาตรี-โท ทางวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ประสบการณ์ 10 ปี หากมีประสบการณ์ในงาน HIA/EIA ทางด้านอาคารหรืองานศึกษาวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 3. มีทักษะและทัศนคติในงานดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงาน ถนนลาดพร้าว 124

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ คุณศศินภา พัฒนสารกุศล

รายละเอียดบริษัท
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย จดทะเบียนเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2526 ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การศึกษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ MIS/GIS ต่อองค์การของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ COTได้จดทะเบียนในฐานข้อมูลของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย ธนาคารโลก และกระทรวงการคลังของประเทศไทย

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

วิศวกรโยธา (ประจำโครงการโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี)

วิศวกรโยธา (ประจำโครงการโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี)

ควบคุมงานติดตั้งและงานก่อสร้าง ตรวจสอบแบบวัสดุในการติดตั้ง ติตตามแผนงานก่อสร้างและเร่งรัดง..

จันทบุรี


วิศวกรแหล่งน้ำ

วิศวกรแหล่งน้ำ

- วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ/ชลประทาน - วิเคราะห์แบบจำลองด้านสมดุลน้ำ/นำ้ท่วม..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


เลขานุการ (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

เลขานุการ (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงาน, จัดทำสรุป Time Sheet แต่ละโครงการ. จัดทำค่าใช้จ่ายประ..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


วิศวกรโยธา / ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรโยธา / ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง

ควบคุมงาน ดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาแผนงานก่อสร้าง, ตรวจสอบความถูกต้องและควา..

กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง)


สถาปนิก

สถาปนิก

กำกับดูแลงานสถาปัตยกรรมทุกโครงการของฝ่ายฯ, จัดทำข้อเสนองาน, ตรวจสอบงานโครงการ (เป็นครั้งคร..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


ผู้จัดการโครงการ (ประจำโครงการ โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี)

ผู้จัดการโครงการ (ประจำโครงการ โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี)

บริหารและประสานก่อสร้างโครงการ กำกับแผนงานและกำหนดแล้วเสร็จของงาน แก้ไขปัญหาและแนะนำแนวทาง..

จันทบุรี


วิศวกรสำนักงาน (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

วิศวกรสำนักงาน (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

ประสานงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างของฝ่ายฯ ตรวจสอบแบบและเอกสาร เพื่อกำกับการดำเนินงานโคร..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


วิศวกรโยธาประจำโครงการ จ.ลำพูน

วิศวกรโยธาประจำโครงการ จ.ลำพูน

- ควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำเอกสาร จดหมาย รายงานการประชุม รายงานประจำสัปดาห์-เดือน - จัดทำ P..

ลำพูน


วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญวิศวกร)

วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญวิศวกร)

ตรวจสอบ กำกับดูแล ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุและ Shop Dra..

กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร)


วิศวกรออกแบบ

วิศวกรออกแบบ

บริหารโครงการในด้านออกแบบทั้งงานระบบสาธารณูปโภคและขนส่ง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ย..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

งานด้านบริหารองค์กร หรือตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

ขับรถรับ-ส่งไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง และดูแลรถ..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


วิศวกรโครงการ (สามัญวิศวกรโยธา)

วิศวกรโครงการ (สามัญวิศวกรโยธา)

ควบคุมงาน ดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาแผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้องและความ..

นครนายก


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และเลขานุการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และเลขานุการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

1.งานขึ้นทะเบียน-ต่ออายุ กับหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ 2.งานเอกสาร-งานเลขานุการภายในฝ่ายพัฒนาธุร..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


นักวิชาการชำนาญการอาวุโส (ผู้จัดการโครงการ) ฝ่ายโครงการพิเศษ

นักวิชาการชำนาญการอาวุโส (ผู้จัดการโครงการ) ฝ่ายโครงการพิเศษ

- วางแผนงาน และดำเนินงานไปตามแผนงานและเป้าหมายงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด ติดต่อปร..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


พนักงานจัดทำข้อมูล/พนักงานสำรวจข้อมูลสนาม

พนักงานจัดทำข้อมูล/พนักงานสำรวจข้อมูลสนาม

นำเข้าข้อมูล GIS / เขียนแผนที่ทั้ง 2D และ 3D ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยลาดพร้าว 117..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ

รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ

บริษัทฯ จะพิจารณาจากทักษะและความสามารถในการทำงาน ..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.