ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
นักวิชาการสังคม (เศรษฐกิจและสังคม)

ปฏิบัติงานทั้งภาคสนามและสำนักงานเกี่ยวกับ การศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการจัดทำรายงาน EIA/EHIA จากการพัฒนาโครงการต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ และการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม ตามหลักวิชาการสถิติ รวมทั้ง สรุปวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการศึกษาคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่าง

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการ :
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา, เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, ค่่าของขวัญคลอดบุตร, , กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน, กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ียวประจำปี, สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก, สิทธิการลาปฏิบัติธรรม, ชมรมออมทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ ประชากร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 2. - ประสบการณ์ 0-2 ปี มีความรู้พื้นฐานทางสถิติวิจัย สามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS
  • 3. - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ดี
  • 4. - มีทักษะและทัศนคติในงานดี
  • 5. - ทักษะด้านการบริการ/มีความคิดสร้างสรรค์
  • 6. - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ คุณศศินภา พัฒนสารกุศล

รายละเอียดบริษัท
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย จดทะเบียนเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2526 ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การศึกษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการ MIS/GIS ต่อองค์การของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ COTได้จดทะเบียนในฐานข้อมูลของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย ธนาคารโลก และกระทรวงการคลังของประเทศไทย

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

ควบคุมงานติดตั้งและงานก่อสร้าง ตรวจสอบแบบวัสดุในการติดตั้ง ติตตามแผนงานก่อสร้างและเร่งรัดง..

จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)


วิศวกรโยธา / ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรโยธา / ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง

ควบคุมงาน ดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาแผนงานก่อสร้าง, ตรวจสอบความถูกต้องและควา..

กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง)


สถาปนิก (สามัญสถาปนิก)

สถาปนิก (สามัญสถาปนิก)

กำกับดูแลงานสถาปัตยกรรมทุกโครงการของฝ่ายฯ, จัดทำข้อเสนองาน, ตรวจสอบงานโครงการ (เป็นครั้งคร..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


วิศวกรสำนักงาน (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

วิศวกรสำนักงาน (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง)

ประสานงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างของฝ่ายฯ ตรวจสอบแบบและเอกสาร เพื่อกำกับการดำเนินงานโคร..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญวิศวกร)

วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญวิศวกร)

ตรวจสอบ กำกับดูแล ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุและ Shop Dra..

กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร)


วิศวกรออกแบบ

วิศวกรออกแบบ

บริหารโครงการในด้านออกแบบทั้งงานระบบสาธารณูปโภคและขนส่ง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ย..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

งานด้านบริหารองค์กร หรือตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

ขับรถรับ-ส่งไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง และดูแลรถ..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


นักวิชาการชำนาญการอาวุโส (ผู้จัดการโครงการ) ฝ่ายโครงการพิเศษ

นักวิชาการชำนาญการอาวุโส (ผู้จัดการโครงการ) ฝ่ายโครงการพิเศษ

- วางแผนงาน และดำเนินงานไปตามแผนงานและเป้าหมายงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด ติดต่อปร..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปิโตรเคมี)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปิโตรเคมี)

ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ รายงานตรว..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ

รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ

บริษัทฯ จะพิจารณาจากทักษะและความสามารถในการทำงาน ..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


พนักงานสนับสนุนฝ่ายโครงการพิเศษ Part Time

พนักงานสนับสนุนฝ่ายโครงการพิเศษ Part Time

-ติดต่อสอบถามประสานงานทางโทรศัพท์..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.