รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง ประเมินราคา
งาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
- เดินทางสำรวจพื้นที่ ออกแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ ตรวจสอบความถูกต้อง - ควบคุมและกำกับดูแลงานโครงการตกแต่งสาขา ปรับปรุง ย้ายห้องประชุม ห้องอบรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เดินทางต่างจังหวัดด้วย) - ตรวจสอบงาน ควบคุมคุณภาพงาน ตรวจรับ-ส่งมอบและรายงานผลปฏิบัติงาน - ติดตามงานซ่อม ตรวจสอบงานที่อยู่ในการประกันผลงานและโครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ออกแบบ, บริหาร และดำเนินการ ที่เกี่ยวกับการสร้าง โรงแรม, วิลล่า, คอนโดฯ
บริษัท ภิรักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
-กำกับและบริหารสัญญาก่อสร้างโครงการ -ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม แบบก่อสร้างและข้อกำหนดโครงการ -ตรวจสอบและประเมินแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน -ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโคงการ -รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง -ตรวจสอบแผนงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการ งานเพิ่ม-ลดตามขอบเขตงานก่อสร้าง -ประชุมโครงการและติ
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
1.ถอดแบบงาน ประเมินราคา ตามแบบที่ได้รับ 2.ตรวจสอบความครบถ้สนของแบบ Spec และเอกสารประกอบแบบงานโครงการ 3.ติดต่อสอบถามราคาจาก ผู้รับเหมางานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ 4.ติดต่อสอบถามราคาจาก Supplier 5.ประมาณราคา ควบคุมต้นทุน จัดทำ BOQ 6.แยกรายการวัสดุ ปริมาณวัสดุ ราคา ทั้งค่าแรงและค่าของ เปรียบเทียบระหว่าง For bid & Fon con 7.จัดทำงานเพิ่ม-ลด ของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด
คิดมูลค่างาน ทำต้นทุนโครงการ ควบคุมต้นทุนโครงการ
บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไตรพีระ จำกัด
- ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ โลตัส - ร่วมวางแผน เข้าประชุม กับร่วมกับทีมวางแผนโครงการ ห้างสรรพสินค้าโลตัส (เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) เพื่อวางแผนพัฒนาแบบของห้างสรรพสินค้า - ประสานงานเขียนแบบ กับทางต้นสังกัด - เขียนแบบปรับปรุงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับทีมวางแผนโครงการ โลตัส เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบ - สัญญาจ้างรายปี - ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
บริษัท ไตรพีระ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 40,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไตรพีระ จำกัด
- ออกแบบภูมิสถาปัตย์ จัดเตรียมผังโครงการ - ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา - ประสานงานและแก้ไขปัญหาจากแบบผังโครงการ - ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ
บริษัท ไตรพีระ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ช่างซ่อมบ้าน จำกัด
-เข้าพบลูกค้า เพื่อออกสำรวจหน้างานและเก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อมแซม งานรีโนเวท -ถอนแบบประเมินราคา,สรุปต้นทุน และวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์-จัดจ้าง ผู้รับเหมา เพื่อเตรียมเข้าหน้างาน -ทำใบเสนอราคา ตอบข้อซักถามกรณี ผู้ว่าจ้างมีข้อส่งสัย เกี่ยวกับใบเสนอราคา -ให้คำแนะนำกับทีมช่างที่เข้าปฏิบัติงานบ้านลูกค้า -สามารถดีไชด์แบบได้ หากเขียนแบบ 3 D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ช่างซ่อมบ้าน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 28,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ณ อาคิเทค สตูดิโอ จำกัด
- ออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย และอาคารประเภทอื่นๆ - วางรูปแบบ Mood & Tone design และ presentation สำหรับนำเสนอลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ - สามารถเดินทางไปหน้างานเพื่อวัดพื้นที่ หรือ พูดคุยกับลูกค้าได้ - เขียนแบบงานตกแต่งภายในและระบบที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี - การประเมินราคางานตกแต่งภายในและระบบที่เกี่ยวข้องได้ - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
บริษัท ณ อาคิเทค สตูดิโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 / เดือน ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
- พูดคุยต้อนรับลูกค้าคุยรายละเอียดความต้องการลูกค้า - นำเสนอแบบงานให้ลูกค้า พรีเซ้นนำเสนองานวางแผนจบงานลูกค้าเพื่อทำสัญญาตามเป้า - คิดราคาถอดราคางานออกแบบและก่อสร้างให้ถูกต้อง - ติดตามความคืบหน้างานและเบิกเงินงวดงานและส่วนต่างที่เพิ่มระหว่างการก่อสร้าง - ประสานงานกับลูกค้า ติดตามลูกค้า และตอบปัญหาแก้ไขข้อสงสัย - เคลียร์แบบก่อนส่งเขียนแบบจริง ติดตามแบบ ตรวจแบบเซ็นออกแบบและควบคุม - งานเอกสารต่างๆ เอกสารยื่นกู้ธนาคาร, รายงานต่างๆ, แผนงวดลูกค้า - คอยประสานงานรับเรื่องแก้ไขปัญหางานก่อสร้างกับท
บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : เมืองอุตรดิตถ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 381 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 39 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.