ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม
งาน Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
• Create a detailed work plan which identifies and sequences the activities needed to successfully complete the project and allocate the resources required to complete the project. • Manage scope changes, communicate internally and to customer in a timely fashion to meet Cost/Time/Product/Quality targets. • Monitor the progress of the project and adjust as necessary to ensure the successful completion of the project, also identify risk and mitigation. • Conduct weekly status meetings / steeri
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
- วางแผนงาน PM และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน - กำหนดงานซ่อม CM ให้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน จัดกำลังพนักงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เหมาะสม - ประสานงานกับแผนกอื่นๆในบริษัท รวมทั้ง supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - จัดทำสรุปรายงานต่างๆของแผนก
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
- ควบคุม เฝ้าระวัง ติดตามกระบวนการผผลิตให้แนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบรายงานการผลิต ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ควบคุม - ควบคุมพนักงานกะ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย - บำรุงรักษาเครื่องจักร และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของอาคารสถานที่ผลิตที่รับผิดชอบ - ดูแลงานปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรภายในโรงงาน - ควบคุมดูแลการซ่อมเครื่องจักราต่างๆ -สนับสนุนการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต - ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯผู้ผลิตในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ - ควบคุมต้นทุนในการซ่อมแต่ละครั้งให้เป็นไปตามแผน - ติดตามการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
- ตรวจสอบกำกับดูแบบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม - ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง - ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และการขออนุมัติในขั้นตอนต่างๆ จากผู้ควบคุมงาน - ตรวจสอบวัดปริมาณงาน และผลงานของผู้รับเหมา - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เมืองเพชรบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต เครื่องจักรในโรงงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆวิศวกรซ่อมบำรุง - ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM
บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : ชะอำ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด
วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้า-เครื่องกล) ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ประจำหน่วยงานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ
บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 40,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
1. Communicate with customer for understanding and resolving product quality problems at customer's site 2. Communicate with customer regarding quality problems related to the precision air product 3. Cooperate with product owner and service team in resolving product quality problems. 4. Verify on problematic parts and/or details relating to the precision air system 5. Combine and analyze customer feedback on a monthly basic and report the situation to product owner and service team to i
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ประเภทการจ้าง : สัญญาจ้างตามระยะเวลาไซต์ สวัสดิการ: ประกันสังคม วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) ไซต์งาน: จ.ระยอง วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : ตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อการส่งมอบงานกับที่ปรึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1) ถอดปริมาณวัสดุ 2) ตรวจสอบเอกสาร Payment ของผู้รับเหมาโครงการฯ 3) ตรวจสอบเอกสารงานเพิ่ม - งานลด ต่อรองราคา และจัดทำเอกสารตารางสรุปรายการงานเพิ่ม - งานลด ของโครงการฯ ทั้งหมด
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้างปีต่อปี สวัสดิการ : ประกันสังคม + ที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) 1. ดูแลควบคุมงาน QA/QC โครงการในตำแหน่ง QA/QC Inspector ให้เป็นไปตามแผนงานที่โครงการวางเอาไว้ 2. ประสานงานกับทาง Engineering Team เพื่อให้โครงการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานกับทาง QA/QC Inspector ตัวแทนเจ้าของงานและผู้ควบคุมงาน ให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำด้านเอกสาร QA/QC และ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 930 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 93 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.