รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
งาน บริษัท เอ.เค.เลเธอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
เข้าออฟฟิศ 3 วัน/สัปดาห์ - บริหารทีมขายและการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามการขายลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ประสานงานระหว่างลูกค้า หน้าร้าน และบริษัท เพื่อบริการลูกค้า - รายงานข้อมูลด้านการขาย และการตลาดกับผู้บริหาร - ดูแลจัดการ การหมุนเวียนสต็อกสินค้า - โอกาสเติบโตในระดับองค์กร
บริษัท เอ.เค.เลเธอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-22,000/เดือน ขึ้นไป
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.รับจองห้องพักทางโทรศัพท์และต้อนรับลูกค้า 2.ดูแลรับผิดชอบทีมงาน เกี่ยวกับการ Check in + Check out ให้มีประสิทธิภาพ 3.ตรวจเช๋็คและดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร หรือส่งมอบงาน ให้ละเอียดครบถ้วน 4.มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 5.วางงบประมาณของแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต 6.ทำรายงานส่งผู้บริหาร ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับให้สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรวจสอบรายงานการจองห้องพักพร้อมตร
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ตามประสบการณ์
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
เป็นหัวหน้าพนักงานภายในร้าน ทำหน้าที่ดูแลงานต่างๆ ภายในร้าน ควบคุมดูแลจัดการความเรียบร้อยของพนักงาน และการทำงานทั้งหมด จัดตารางการทำงานของพนักงาน ฝึกสอบพนักงานแผนกต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน วางแผนการสั่งสินค้า / ตรวจรับสินค้า / ทำสต๊อกสินค้า
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ตามประสบการณ์
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ผู้บริหารงานขาย/ แผนกอุตสาหกรรม : 1. ดูแล เขตการขาย โรงงานอาหาร, ยา , น้ำ , ดิน , ปุ๋ย และอื่นๆ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 3. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ยังไม่รวมคอมมิชชั่น & เงินรางวัล, ค่าพาหนะ
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท บิวตี้โปรเฟชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
แนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ทุกแบรนด์ของบริษัทฯ นำเสนอ จดออเดอร์ ปิดการขาย เรียนรู้ เพื่อทำงานเด็มสินค้า ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เก็บเงินค่าสินค้า เเละ ดูเเล เครดิตของลูกค้า ดูเเลลูกค้าในเขตของตนเอง ประสานงานระหว่างลูกค้าเเละบริษัทฯ ออกทำงานตามทริป ที่ตั้งไว้ ตามเเพลนงาน ดูเเลยอดขายของตนเองให้ตรงตามเป้าในเเต่ละเดือน
บริษัท บิวตี้โปรเฟชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000 หรือตามตกลง ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นเเละเบี้ยเลี้ย
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
- บริหารยอดขายของแผนกตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย - วางแผนการทำงานของพนักงานและควบคุมดูแลให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมาย - วิเคราะห์การขายและการลาดแต่ละเขตการขายของพนักงานขายเพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับการขาย รวมถึงสื่อสารให้พนักงานใต้บังคับบัญชาเข้าใจ - สนับสนุนงานขายและช่วยพนักงานขายในการเปิดสินค้าใหม่ เปิดลูกค้าใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ให้กับบริษัท
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 29,000 - 30,000
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
รับผิดชอบ วางแผนกลยุทธ์การตลาด จัดทำโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย เพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขัน
บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย จัดทำโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ และศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
รับผิดชอบศึกษา ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อขยายธุรกิจใหม่ รวมทั้งกำหนดแผนและวางแผนงบประมาณ เพื่อสรรหาลูกค้า และโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
1. รับผิดชอบแผนการขายตามนโยบาย 2. บริหารทีมขาย 3. บริหารควบคุมการเก็บเงินจากลูกค้า 4. การบริหารควบคุมดูแลลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1116 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 112 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.