รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
งาน บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด
· ถ่ายภาพ (SONY A5100) ออกแบบ สร้างสรรค์ ดูแลงานสื่อ เช่น รูปภาพ วีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย · สร้าง Content สนุกๆ คิดงาน Creative เพื่อนำเสนอสู่ลูกค้าทาง Social Media · ตัดต่อ สร้างสรรค์ VDO ได้ทันสมัยและน่าสนใจ - ใช้งาน Social Network ต่างๆ ได้ดี เช่น Instagram / Facebook / Line@ / Youtube · ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ เช่น Photoshop / Illustrator / Graphic / Adobe Premiere / Word / Excel ได้ดี
บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กรุงศรี คอนซูมเมอร์
•  นำเสนอด้านโบรคเกอร์ประกันภัย สินเชื่อ และบัตรเครดิตโลตัสมันนี่พลัส รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง •  ออกนอกพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายของสาขา •  บริการลูกค้าที่มาติดต่อสาขา รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร ให้คำปรึกษา และคำแนะนำลูกค้า สวัสดิการ • เป็นพนักงานประจำ • ทำงานใกล้บ้าน • มีฐานเงินเดือน • ค่าคอมมิชชั่นไม่จำกัด* • วันลาพักร้อน 12 วัน ต่อปี • ประกันชีวิตกลุ่ม • ประกันสุขภาพ • ค่าทันตกรรม • ประกันสังคม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • เครื่องแบบพนักงาน
กรุงศรี คอนซูมเมอร์
จังหวัด สุรินทร์   เขต : ท่าตูม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในโครงการ วางแผนและบริหารงานกำลังพล เช่น คนสวน,รปภ.,แม่บ้าน เป็นต้น ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ เข้าร่วม,จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มี แคร
Job Highlights - Developing new channel marketing strategies - Offline channels (Drug Stores, modern trade, supermarket, hospital, clinic, gyms, hotel, Cafe, etc.) - Category Food Supplement & Skincare Products - Analyzing market data, trends - Build and expand sales team
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มี แคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 27000-35000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริหารทีมขายและจัดการขายรถยนต์มือสอง (รถเช่าหมดสัญญา) ปฏิบัติงานที่เทพารักษ์
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
-บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย -บริหารควบคุมมาตรฐานของ QSC COL COG ให้อยู่ตามที่บริษัทกำหนด -ควมคุมและให้คำแนะนำกับผู้จัดการร้านในส่วนที่ดูแล
งาน บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1.การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ 2.การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต 3.การบริหารความปลอดภัย - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 4.การจัดการทั่วไป - ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่างๆ - ดูแลการบริหารงานบุคคล – วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี 5.บริหารจัดการงานโรงงานอาหารสัตว์ในความรับผิดชอบ ได้แก่ งานผลิต งานวิศวกรรม งานคลังสินค้า และงานบริหารโรงงาน ใ
บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : โพธาราม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน Echelon Co., Ltd.
หน้าที่/ความรับผิดชอบ - หาและรับสมัครพนักงาน ฝึกงานจัดตาราง และบริหารจัดการพนักงาน - ดูแลการบริหารจัดการสต็อคสินค้า - สร้างบรรยากาศที่ดี และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้อยากกลับมาใช้บริการและสร้างฐานลูกค้าประจำ -มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้าและในทีม -สร้างและบริหารงบประมาณ ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุดจากยอดขายและโปรโมชั่น
Echelon Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 50,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น
วางแผนการประมาณยอดขายประจําเดือนและการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ดูแลคุณภาพอาหาร เครื่องดื่มและการให้บริการลูกค้า บริหารจัดการตารางการทํางานและการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท วายยู คอสเมติก จำกัด
-มีไหวพริบ ความอดทน พร้อมจะเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -วางแผนและกำหนดการทำงานจัดตารางกะ ดูแลพนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท - ทำหน้าที่ดำเนินการด้านกระบวนการจัดซื้อจัดหา Food และรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น -ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่พนักงาน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ทั้งด้านการบริการลูกค้าและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ในการประกอบอาหาร -ดูแลความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า -ให้คำแนะนำพนักงานใหม่ในการเพิ่มยอดขาย -บริหารจัดการร้านภายในสาขา
บริษัท วายยู คอสเมติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1175 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 118 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.