ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
งาน บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-บริหารจัดการและรับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับการแพ็กกิ้งไม้, งานคลังสินค้า, งานโหลดสินค้า และการจัดการรถเทรลเลอร์ในการขนส่งสินค้า -ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
บริหารจัดการอาคารชุด(อาคารสูง) ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการอาคาร
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
1. กำหนดเกลยุทธ์แผนงานฝ่ายขายร่วมกับผู้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมรายงานการขาย ก่อนการประชุมประจำเดือน 3. จัดเตรียมรายงานวิเคราะห์ยอดขาย เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขสาขาที่ยอดขายไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4. จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน ให้ทีมพัฒนาพนักงานขาย 5. ตรวจสอบรายงาน สรุปรายการขายต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (ขายตกเรท) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. ตรวจสอบข้อมูลการขาย หาแนวทางลดความผิดพลาดของพนักงานขาย 7. ประสานงานภายในฝ่ายและฝ่ายอื่นๆ รับเรื่อง
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40000-60000
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน 1. การบริหารยอดขาย - ประมาณการยอดขายในเขตที่รับผิดชอบและติดตามความเคลื่อนไหวของยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ - รวบรวมและวิเคราะห์ยอดขายส่งให้ผู้จัดการภาค - ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะลูกหนี้ หนี้ค้างชำระ โดยภาพรวมของเขต - สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของสาขามินิมาร์ทที่ตนเองรับผิดชอบได้ 2. การพัฒนาบุคลากร - สอนงานพนักงานในเขตที่รับผิดชอบและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ - ประชุมชี้แจงและกำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับทุกสถานีในเขต 3. การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1. วางแผน กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการซ่อมตัวถังและสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ HONDA กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้ 2. ดูแลรายได้และควบคุมรายจ่ายของการซ่อมตัวถังและสีให้เต็มประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 3.ควบคุมกระบวนการซ่อมตัวถังและสีให้เป็นไปตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยจัดการระบบตรวจสอบ QC ทั้งก่อนและหลังซ่อม 4.ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท 5.ประเ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
*Supervise and coordinate the unit's day-to-day user support activities, ensuring timely and accurate resolution of user problems and concerns with respect to core computer hardware and software. *Supervise and coordinate the implementation of projects and work requests involving installation, repair, and upgrade of IT hardware and/or software, as approved by management. *Coordinate, and monitor data security for the unit; create and maintain backups, logs, and journals, and coordinates da
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รายละเอียดงาน: 1. บริหารจัดการโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจ 2. วางเป้าหมายให้กับแต่ละแผนก/ฝ่าย 3. กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 4. ควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 5. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
1.บริหารจัดการพื้นที่เช่า และพื้นที่ส่วนกลาง ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง 2.บริหารจัดการสัญญาเช่า และการออกเอกสารสำคัญให้ผู้เช่า 3.บริหารจัดการการติดตามผู้เช่าค้างชำระ
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
งานผู้ช่วยทั่วไป
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : ไม่ระบุ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
- บริหารและวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ด้านงานรักษาความปลอดภัย - บริหารต้นทุนงานรักษาความปลอดภัย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 377 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 38 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.