ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
- มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคาร คอนโดมิเนียม หรือโรงแรม 7 ปีขึ้นไป - มีทักษะในงานด้านบริหารอาคาร และมีความรู้ด้านพระราชบัญญัติอาคารชุด
บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท นิวแสงทอง เซอร์วิส จำกัด
บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายบริหารของบริษัทฯ
บริษัท นิวแสงทอง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1. ดูแลและบริหารงานโครงการทั้งหมด 2. มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และควบคุมดูแลให้คู่สัญญาที่คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ได้ว่าจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง 3. ส่งเสริมดูแลให้สมาชิกหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน 4. คุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ (ทรัพย์ส่วนกลาง) ของหมู่บ้านฯ 5.รับผิดชอบงานธุรการ เอกสารภายในและเอกสารภายนอก 6. จัดการเกี่ยวกับการประชุม 7. รับผิดชอบ
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1. บริหารอัตรากำลัง การทำงานของพนักงาน Area Inspector และเจ้าหน้าที่ CCTV 2. ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองพื้นที่เสี่ยง 3. ดูแลงานบริหารบริเวณพื้นที่ตลาด 304 Plaza หรือ Double A Business Park เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานจัดการระบบเข้า-ออก การจราจร ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน 4. บริหารจัดการและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยให้ทำงานได้ครบถ้วน ผ่านระบบ CCTV 5. เป็นผู้ติดต่อหลักและประสานงานบริการฉุกเฉินในพื้นที่ 6. ดูแลและประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ตลาด 304 Pl
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : สามารถต่อรองได้
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท เค พี คอน จำกัด
บริหารจัดการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง - เทคนิคงานก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุงระบบงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านต้นทุนและแรงงาน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายทีม บริหารจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เค พี คอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 90,000 บาทขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
-ช่วยควบคุมดูแลบริหารจัดการงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบ ได้แก่ R&D,แม่พิมพ์,ปั๊ม,หล่อ,แต่ง,ฝัง,ร่อน,ขัด,ชุบ -ช่วยผจก.ฝ่ายผลิตควบคุมดูแล บริหารทรัพยากรในฝ่ายผลิตทั้งหมด -ช่วยผจก.ฝ่ายผลิตสร้างสรรค์และพัฒนางาน,คนทำงานในฝ่าย -ช่วยผจก.ฝ่ายผลิตบริหารจัดการต้นทุนและการสูญเสียในฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด -ช่วยผจก.ฝ่ายผลิตจัดการงานเอกสารอย่างมีระบบและนำส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องครบถ้วนทันที -งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน หมู่บ้านอรุณโฮม (บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด)
- จัดทำแผนงานก่อสร้างรายเดือนและสัปดาห์ - ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการก่อสร้าง และตรวจรับมอบงานให้เป็นไปตามแบบและแผนงานของโครงการที่รับผิดชอบ - สรรหาและร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - คำนวณและจัดทำราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างบ้าน - จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง รายงานสรุปความคืบหน้าของงานตามแผนก่อสร้างที่วางไว้ และรายงานการซ่อมบ้านหลังโอน เป็นต้น
หมู่บ้านอรุณโฮม (บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
- Oversee all aspects of cannabis cultivation operations, including planting, growing, trimming, harvesting, and curing. - Develop and implement cultivation strategies to maximize crop yield, potency, and quality. - Ensure compliance with all local and state regulations regarding cannabis cultivation. - Manage cultivation team, including hiring, training, and evaluating performance. - Monitor inventory levels, track plant health, and identify and resolve any issues that may arise. - Impleme
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : แม่แตง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
- Provide direction and leadership for plant operations including: Extraction of Cannabis, Manufacturing of final products, Packing, Quality Operations, R&D, Materials Management, Technical Services, Engineering and EHS. - Establishing workflow policies that enhance speed and efficiency without compromising product safety or integrity. - Develop and execute operating plans that lead to the achievement of the company goals. - Communicating any problems or obstacles to senior management.
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : แม่แตง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 371 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 38 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.