ค้นหาจากงานประเภท
งานการศึกษา, วิชาการ, อาจารย์
เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการสอน
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 2. รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน 3. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกระเบียบแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน 4. ส่งแผนสำรวจ และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา 5. จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 6. พิจารณาเสนอผู
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
สอนสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
สอนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
สอนสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
สอนสาขาวิชาการพยาบาลมารดา – ทารกและผดุงครรภ์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. งานทะเบียนและประวัตินักศึกษา - รับลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน - จัดทำทะเบียนแฟ้มประวัติ แยกประเภทตามคณะวิชา สาขาวิชาอย่างเป็นระบบ - ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เก็บรวบรวม บันทึกสถิติผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 2. งานวัดผลและประเมินผล - ดูแลการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัย - รวบรวมผลการสอบในแต่ละวิชา - แจ้งผลการเรียนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน - แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ข้อบังคับวิทยาลัยก
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
สอนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา - ระดับปริญญาตรี
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 2. วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือและสื่ออื่นๆ รวมถึงทำบัตรรายการ บรรณานุกรม และดรรชนี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำออกบริการผู้ใช้ห้องสมุด 3. แนะนำบริการช่วยการค้นคว้า เพื่อช่วยผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดที่มีไว้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
St Theresa International College
จังหวัด นครนายก   เขต : องครักษ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
Teaching Primary & Secondary Level. Understanding of software & coding SCRACTM / PYTHON / MICROBIT.
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 843 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 85 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.