หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน วิศวกรเหมืองแร่
9 ก.พ. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : สุพรรณบุรี (อู่ทอง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปวส. (เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ไทยสังคม) โรงเรียนอู่ทอง

9 ก.พ. 2566
6 ก.พ. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ต่ำกว่ามัธยม (คณิต-วิทย์) โรงเรียนวัดราชาธิวาส

6 ก.พ. 2566
6 ก.พ. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : ชัยนาท (หันคา )
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 ก.พ. 2566
2 ก.พ. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : อุดรธานี (เมืองอุดรธานี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศกรรมธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

2 ก.พ. 2566
2 ก.พ. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหการ) มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ปวช (ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

2 ก.พ. 2566
31 ม.ค. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 24 ปี     จังหวัด : ศรีสะเกษ (ขุขันธ์ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

31 ม.ค. 2566
30 ม.ค. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 33 ปี     จังหวัด : เชียงใหม่ (แม่ริม )
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีเหมืองแร่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) โรงเรียนเทพบดินทร์วิทบา เชียงใหม่

30 ม.ค. 2566
30 ม.ค. 2566
สมัคร QC
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

30 ม.ค. 2566
29 ม.ค. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : นนทบุรี (บางบัวทอง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมธรณี) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนสุรวิทยาคาร

29 ม.ค. 2566
24 ม.ค. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตมีนบุรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

24 ม.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 406 คน

« 1 2 3 4 5 ... 41 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.