หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
11 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 36 ปี     จังหวัด : สงขลา
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 22,500    ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (อังกฤษ-คณิต) โรงเรียนธัญบุรี

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : นครราชสีมา
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยลัยวงษ์ชวลิตกุล

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 35 ปี     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภูเก็ตเทคโนโลยี

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 40 ปี     จังหวัด : ตรัง
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 9 ปี

ปริญญาโท (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี (สถิติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 41 ปี     จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 14 ปี

ปริญญาตรี (คณิตศาสตร์-การวัดผลการศึกษา) สถาบันราชภัฏอุตรดิตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (คณิตศาตร์-วิทยาศาสตร์) โรงเรียนพิชัย

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 43 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

11 ก.พ. 2562
10 ก.พ. 2562
สมัคร Actuarial
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 22,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

10 ก.พ. 2562
9 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย )
เงินเดือนที่ต้องการ : 27,500    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาโท (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์-คำนวณ) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

8 ก.พ. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9413 คน .
« 1 ... 922 923 924 925 926 ... 942 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.