หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
5 ก.พ. 2553
สมัคร วิศวกร
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 39 ปี     จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. (ช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

5 ก.พ. 2553
5 ก.พ. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 35 ปี     จังหวัด : นครราชสีมา
เงินเดือนที่ต้องการ : 0    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (โยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิท-คณิต) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

5 ก.พ. 2553
5 ก.พ. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 35 ปี     จังหวัด : ร้อยเอ็ด
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5 ก.พ. 2553
5 ก.พ. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 43 ปี     จังหวัด : อุบลราชธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี

ปริญญาตรี (อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. (ช่างโยธา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

5 ก.พ. 2553
5 ก.พ. 2553
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 46 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) ม.เกษมบัณฑิต
ปวส. (ก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิค พัทลุง

5 ก.พ. 2553
5 ก.พ. 2553
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 41 ปี     จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

ปวส. (เทคนิคการผลิต) วิทยาลัยเทคนิคเลย
ปวช (ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคนิคเลย

5 ก.พ. 2553
5 ก.พ. 2553
สมัคร foreman
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 41 ปี     จังหวัด : หนองบัวลำภู
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์-) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

5 ก.พ. 2553
4 ก.พ. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 45 ปี     จังหวัด : ชลบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. (ปวส.ช่างก่อสร้าง ) ว.ท.นครราชสีมา

4 ก.พ. 2553
4 ก.พ. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 39 ปี     จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

4 ก.พ. 2553
4 ก.พ. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช (โยธา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4 ก.พ. 2553
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 31137 คน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.