หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
19 ก.พ. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) รร.อุบลรัตน์พิทยาคม

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 30 ปี     จังหวัด : ปัตตานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (อนามัยสิ่งเเวดล้อม) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : นครปฐม
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยสยาม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์ -คณิต) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
สมัคร QC, QA, Production
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนสีคิ้ว

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : กาญจนบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 22,500    ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
สมัคร QC, RD, QA
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์คำนวณ) โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (คณิต-วิทย์) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : อุบลราชธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุสรินทร์
ปริญญาตรี (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุสรินทร์

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
สมัคร ธุรการ
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : พิษณุโลก
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอหารสัตว์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

19 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
สมัคร Production Supervisor, QC
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : เชียงราย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนปล้องวิทยาคม

19 ก.พ. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16786 คน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.