หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training
25 เม.ย. 2561
สมัคร ฝ่ายผลิต
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 24 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตมีนบุรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (-) สมเด็จเจ้าพระญาณสังวร

25 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 38 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000    ประสบการณ์ทำงาน 14 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

25 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทรัตณบัณฑิต
ปวส. (คอมพิงเตอร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการบางนา

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (ผู้นำนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ไทย-สังคม) มัธยมวัดสิงห์

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์ทั่วไป) ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนวัดทรงธรรม

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : นครราชสีมา
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ปริญญาตรี (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : พะเยา
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปวช (เลขานุกา) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 30 ปี     จังหวัด : นครสวรรค์
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (สายศิลป์) สตรีนครสวรรค์

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

24 เม.ย. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 77885 คน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.