หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
28 ม.ค. 2553
สมัคร วิศวกร
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 42 ปี     จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปริญญาตรี (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. (เทคนิคการผลิต) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 45 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

ปริญญาตรี (เครื่องกล) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ปวส. (เทคนิคการผลิต) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 54 ปี     จังหวัด : ระยอง
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ช่าง) โรงเรีบนบ้านโคกวิทยา

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
สมัคร QA, STAFF, QC
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 44 ปี     จังหวัด : ชลบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (ช่างเทคนิคการหล่อ) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ปวช (ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 36 ปี     จังหวัด : สุพรรณบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาโท (ฟิสิกส์) ม. เกษตร
ปริญญาตรี (ฟิสิกส์) ม. นเรศวร

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 8,000    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปวส. (ก่อสร้าง) เทคนิคสระบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มวกเหล็กวิทยา

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 42 ปี     จังหวัด : สระบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) ม. ศรีปทุม
ปวส.

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 33 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาตร์ เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนขามแก่นนคร

28 ม.ค. 2553
28 ม.ค. 2553
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 41 ปี     จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีเครื่องกล) ราชมงคลธัญบุรี

28 ม.ค. 2553
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 314792 คน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.