ค้นประวัติ หาคนทำงาน

ลงประกาศรับสมัครงาน อัตราค่าโฆษณา


สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถเปิดหน้าใหม่ได้
11 ก.ย. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : LGBTQ+    อายุ : 24 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์เกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) สุวรรณภูมิวิทยาลัย

11 ก.ย. 2566
9 ก.ย. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : พิษณุโลก (พรหมพิราม )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (เครื่องจักรกลการเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (อังกฤษ) โรงเรียนมะด่านพิธิยาคม

9 ก.ย. 2566
6 ก.ย. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : นครปฐม (กำแพงแสน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (เกษตรกลวิธาน (สาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

6 ก.ย. 2566
2 ก.ย. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : LGBTQ+    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 120,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (เกษตร ศิลป์) โรงเรียศรีสวัสดิ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (เกษตร ศิลป์) โรงเรียศรีสวัสดิ์

2 ก.ย. 2566
30 ส.ค. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : บุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (สายวิทย์-คณิต) โรงเรียนมีชัยพัฒนา

30 ส.ค. 2566
17 ส.ค. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : นครสวรรค์ (พยุหะคีรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาโท (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 ส.ค. 2566
16 ส.ค. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 44 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น )
เงินเดือนที่ต้องการ : 37,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. (ช่างยนต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น

16 ส.ค. 2566
16 ส.ค. 2566
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : เลย (เมืองเลย )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (เกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม

16 ส.ค. 2566
9 ส.ค. 2566
สมัคร วิศวกร
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเกษตร กลุ่มวิชาชีพทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิตฯ) โรงเรียนกลัยาณวัตร

9 ส.ค. 2566
9 ส.ค. 2566
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 23 ปี     จังหวัด : นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ปวส. (ช่างยนต์) วิทยาลัยสารพัดช่าง

9 ส.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 508 คน .
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 51 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.