ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- บริหารจัดการ การทํางานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ สถานะฐานข้อมูลปัจจุบัน ใช้ Tool ต่างๆ ในการจัดการ นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบฐานข้อมูล - สนับสนุน การเชื่อมโยงฐานข้
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
-ดูแลตรวจเช็คนับสต๊อคสินค้า -จัดเตรียมสินค้า เพื่อรอการจัดส่ง -ควบคุมดูแลการรับ-จ่าย และการจัดเก็บ วัตถุดิบและเครื่องมือ, อุปกรณ์ เครื่องชงกาแฟ -ดูแล และพื้นที่ในการจัดเก็บ และ
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- ดูแลจัดการบริหาร Website (Webstore, CMS, API) และเครื่องมือทางด้าน E-Business (E-Commerce) และดูแลภาพรวมในการใช้ Website ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์และสินค้า รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ ของบริษ
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- ดูแลจัดการบริหาร Domain ของบริษัท (Register, Record, Renew) - บริหารจัดการ Hosting (Direct admin, Plesk Panel, C Panel, IIS Manager) - พัฒนา Website (Develop, Web store, CMS, API) และเครื่องมือทางด้าน E-Business (E-Commerce) และบริหารการจัดการดูแลภาพรวมในการใช้ Website ได้อย่างม
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- ต้องมีความรู้ในสายงานช่างเล็กน้อย - การเปิดรับงานซ่อม ตรวจสอบหมายเลขเครื่อง (เครื่องในประกัน –นอกประกัน) - ตรวจสอบชื่อ-ที่อยู่-เบอร์ติดต่อของลูกค้า พร้อมรหัสลูกค้ากรอกข้อมูลเ
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- วางแผนดำเนินงานการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดเก็บบันทึกขึ้นมูลและรวบรวมเอกสารในการบรรจุ - ตรวจสอบการทำงานพนักงานไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการบรรจุ - ควบคุมเอกสารให้เป็นไปต
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถเเละประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร, บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค, บริการสนับสนุนกิจกรรมการตลาด - นำเสนอการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมไปถึงเครื
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาด - ควบ
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- การรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกร ควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟ - ควบคุมคุณภาพของเมล็ดและพืชผลทางการเกษตรในแต่ละปีที่รับมาจากเกษตรกรให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำมาผลิตได้ - ดูแลแปลงเกษ
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : แม่แตง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก - ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ - ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถเเละประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- ซ่อมเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ เครื่องปั่นน้ำผลไม้และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป Test เครื่องชงกาแฟและอื่นๆก่อนจัดส่งให้ลูกค้า - พัฒนาการใช้เครื่องมืออยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัย จัด
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถเเละประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร, บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค, บริการสนับสนุนกิจกรรมการตลาด - นำเสนอการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมไปถึงเครื
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถเเละประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย - วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร ตรวจสอบวัตถุดิบ - ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า - จัดทำแผนการผลิต ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เส
บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : แม่แตง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถเเละประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.