เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการจัดซื้อ
1.วางแผนงานในการกำหนด ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Product Mixed เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 2.บริหารจัดการกำไรขั้นต้น Gross Profit ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 3.กำหนดโครงสร้าง และราคา ให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด 4.สนับสนุนการปิดการขาย ให้บริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ออกหน้างานเป็นครั้งคราว 5.ประสานงานในการ Coaching ให้กับหน่วยงานขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ เกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ 6.รับผิดชอบในการบริหารจำนว
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อ สินค้า ตามคำขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ 2.จัดซื้อ สินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.เจรจาต่อรอง เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 4.จัดทำแผนการ ผลักดันสินค้า ตาม รอบระยะเวลา 5.จัดทำข้อมูลเพื่อการ ทำโปรโมชั่นต่างๆ 6.ตรวจสอบราคาสินค้า และปรับราคาสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดเตรียม และบันทึกเอกสาร ทางบัญชี 2.ติดตามเอกสาร ทางบัญชี และจัดเก็บเข้าระบบ 3.วางบิลลูกหนี้ ตามระยะเวลาเครดิต 4.จัดเตรียมเอกสาร ระบบเจ้าหนี้เพื่อเตรียมจ่าย ตามระยะเวลาเครดิต 5.บันทึกเอกสาร ต่างๆ เพื่อสรุปงาน ประจำเดือน 6.จัดทำรายงาน สรุปงาน ฝ่ายบัญชี ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
admin ฝ่ายจัดซื้อ (ธุรการฝ่าย)
1.จัดทำเอกสาร ตามที่เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ ร้องขอ 2.จัดทำรายงาน สรุปต่างๆ เพื่อใช้งาน ภายในฝ่าย ตามที่ได้รับ การร้องขอ 3.จัดเก็บเอกสาร ตามระบบงาน 4.เปิด PO ตามเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ จัดซื้อ 5.สร้างรหัสสินค้า ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.เตรียมงานต่างๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เพื่อ คัดกรองเบื้องต้น
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
พนักงานขายประจำชั้นสินค้า
1.ดูแลสินค้า จัดเรียงสินค้า ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริการลูกค้า ในพื้นที่ขาย 3.ให้คำแนะนำ ด้านข้อมูลสินค้า กับลูกค้า 4.นำเสนอสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 8   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
พนักงานขาย PC (ด่วนมาก)
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ 2.รักงานขายและบริการ 3.ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ 4.กระตุ้นยอดขาย 5.ดูแลสินค้า และพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้มีสินค้าพร้อมขายอยู่เสมอ
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ธุรการฝ่ายบุคคล
งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารคน งายสรรหาและคัดสรรบุคคลกร งานเอกสาร /ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช็คเวลาทำงาน , สถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน จัดทำเงินเดือน , ประกันสังคม , ภงด.1 งานพัฒนาบุคคลกร งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัยในองค์กรและสิ่งแวดล้อมรอบๆองค์กร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน
ทำความสะอาด พื้นที่ภายในร้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูและ รักษา อุปกรณ์ ทำความสะอาด
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
GR (ตรวจรับสินค้า)
1.ตรวจรับสินค้า ตามเอกสาร po 2.จัดทำ slot tag barcode ติดที่ตัวสินค้า 3.โอนสินค้าเข้าคลัง ต่างๆ 4.แพ็คสินค้า ต่างๆ เพื่อให้พร้อมขาย
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถ (6ล้อ)/ส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้า ลักษณะงาน -ขับรถส่งสินค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ -รู้จักเส้นทาง -มีความสามารถขับรถ 6 ล้อ หรือ รถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานยกของในคลังสินค้า
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามบิลที่ได้รับ ยกและเก็บสินค้าเข้าตามชั้นสินค้า ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต่างๆที่รับงาน ดูแลคลังสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานแคชเชียร์
ยิงสินค้าที่ลูกค้านำมาจ่าย รับเงิน-ทอนเงินของลูกค้า ดูแลเงินทอน แนะนำสินค้าเบื้องต้นได้ ยิ้มแย้ม พูดดี
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงทั่วไป ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีความสามารถทางด้านนี้ เดินสายไฟได้
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถเทรลเลอร์ /รถพ่วง ( ด่วนมาก)
1.ส่งสินค้าบริเวณเขต ปริมณฑล และ ตจว. มีทั้งวิ่งสายสั้น และ สายยาว 2.บริษัทมีงานหลากหลาย งานสม่ำเสมอทั้งปี 3.ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 4.ดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย 5.รักษาความสะอาดรถ 6.ขับรถตามกฏจราจร
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3    เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ตรวจสอบสต๊อกสินค้า/บัญชีสต๊อก
1.ตรวจสอบสต็อกสินค้า ตามรอบการนับสินค้า Cycle Count 2.ตรวจสอบความผิดพลาด ของระบบสต็อก 3.จัดทำรายงาน สรุปส่ง ผลให้ผู้บริหาร 4.วางแผนการนับสินค้าให้ครบรอบ 5.ควบคุมดูแล ต้นทุนสินค้า ในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ยามรักษาความปลอดภัย
ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านและนอกร้าน บริเวณโดยรอบ มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัด อดทน รักงานที่ทำ สู้งาน ไม่เกี่ยงงาน สุขภาพแข็งแรง ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
LP
ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก จากร้านเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จ และตรวจสอบบิลกับสินค้า ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณในร้านและนอกร้านโดยรอบ ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ออกจากร้าน ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานการเปิด-ปิดในร้านเมื่อเลิกงาน
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
adminจัดส่ง/โลจิสติกส์
-คีย์ข้อมูลเอกสารงานจัดส่ง/โลจิสติกส์ -วางแผนการเดินรถ -ติดต่อหางานให้คนขับใส่สินค้า -ดูแลคนขับรถในทีมเพื่อจัดส่งสินค้า -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้า -ดูแลความเรียบร้อยของรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Graphic Design
1.ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ เพื่อโปรโมทในสื่อออนไลน์ 2.แต่งแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop/ Illustrator 3.มี Portfolio ด้านการออกแบบ 4.มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจด้านสินค้า
20 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 3    เงินเดือน : ตามข้อตกลง
หัวหน้าฝ่าย บัญชี และการเงิน
1 ควบคุมดูแล บริหารงาน ภายในฝ่ายบัญชี - การเงิน 2 บริหาร งาน ตามนโยบาย บริษัท 3 ตรวจสอบ แก้ไข การทำงาน ของพนักงาน ก่อนส่ง อนุมัติ 4 จัดทำรายงาน บัญชี ต่าง ๆ เพื่อรายงาน ผู้บริหาร 5 แก้ไขปัญหา ภายในฝ่าย 6 นำเสนอแผนงาน ภายในฝ่าย และ ผลงานต่างๆ 7 งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560