เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรโยธา/วิศวกรสนาม รับด่วน!!
-ควบคุมงานก่อสร้าง -ประสานงานกับช่าง ผรม.อื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆเรื่องแผนงาน -สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรีบยร้อยหน้างานได้เป็นอย่างดี -ดูแลการทำงานของคำงานให้เกิดความปลอดภัย และเสร็จตามกำหนด -มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย -หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตรงลง
สถาปนิก(บริษัทก่อสร้าง)
-มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ และถอดปริมาณแบบได้ -มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad , Stecthup ,Photoshop ได้เป็นอย่างดี -มีความสามารถในการพัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมทั้งภายใน รวมถึงโครงสร้างอาคารและงานระบบ -มีความสามารถในการเข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อย ให้เป็นไปตามแบบและสามารถปรับแบบและพัฒนาแบบให้งานสร้างสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามแผนงาน -มีความสามารถและตั้งใจในการศึกาารูปแบบงานของคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของบริาัทให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น -มีความ
07 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
โฟร์แมนก่อสร้าง และ โฟร์แมนสำรวจ
-รับผิดชอบควบคุมช่างและผู้รับเหมาให้ทำงานถูกต้องตามแบบ และตามกำหนดเวลา -เคลียร์แบบ ถอดแบบ ร่วมกับวิศกร เพื่อให้งานถูกต้อง -สำรวจ ระดับหน้างาน วางผังโครงสร้าง -ถอดแบบเพื่อสั่งวัสดุ เข้าทำงาน -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
06 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ(ประจำไซต์งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน
-รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าในการก่อสร้าง -เขียนแบบ/ถอดแบบ/ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกร -ช่วยประสานงานให้ข้อมูลสนับสนุนให้ไซต์งาน แผนงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณการเบิกจ่าย -ตรวจสอบและควบคุใงานก่อสร้างหน้าไซต์งานให้เสร็จภายในกำหนกเวลา -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
07 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
ช่างก่อสร้าง ช่างไฟ ช่างฝ้า ช่างไม้ ช่างปูน
ทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง ประจำไซต์งานก่อสร้าง
06 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง รับด่วน!!
1.คำนวณยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ 2.จัดทำการสั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ 3.รับผิดชอบการรับเข้าสินค้า 4.ติดตามรวบรวมและควบคุมยอด 5.จัดหาผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ 6.บันทึกและควบคุมการเข้า-ออก ของบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน 7.รวบรวมยอดสั่งซื้อของแต่ละเดือน ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
06 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/HR
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากรตามตำแหน่งที่บริษัทต้องการ 2.กำกับดูแลกฏระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.จัดทำเงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน 4.จัดทำ-จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบบันทึกการขาด ลา มาสาย 5.ดูแลและรับผิดชอบงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม หรือเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 6.จัดทำเอกสารว่าจ้างงานหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
06 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
วิศวกรประเมินราคา
1.ถอดแบบประเมินราคา BOQ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง 2.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 3.ทำงานอื่นในสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
06 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
เจ้าหน้าที่สโตร์(ก่อสร้าง)
1. จัดทำใบรายการสั่งของจากวิศวกร ให้ถูกต้องตามแผนงาน 2. ตรวจสอบวัสดุในสโตร์/ห้องช่าง 3. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยเสนอราคาเปรียบเทียบ และเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติยืนยัน 4. ตรวจเช็คความพร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์ 5. ตรวจสอบ-ติดตามงานซ่อมแซม ปรับปรุง 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในและภายนอกองค์กร 7.สามารถยกของหนักได้
07 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
จป.วิชาชีพ
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยในไซท์งานก่อสร้าง 2.อบรมพนักงานใหม่เรื่องความปลอดภัย 3.ดำเนินงานความปลอดภัยตามแผนงาน 4.จัดทำรายงานความปลอดภัย 5.งานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
07 ธันวาคม 2561
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560