ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้างทั้งหมดขององค์กร
ควบคุม ดูแล จัดทำวัสดุปกป้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอาคารสูงและบ้านพักพนักงาน
- ดูแล ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหา Computer Hardware, Software, SQL, ระบบ Window Server 2008, 2016 ระบบ Scan และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง - ดูแล ปรับปรุงและพัฒนา Website ขององค์กร - ดูแลเครื่องสแกนและระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ซ่อมบำรุง (ทาเวอร์เครน/เครื่องมือ/เครื่องจักร) ในงานรับเหมาก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
จัดซื้อ-จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น
- ดูแลงานซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ แบบเหล็ก นั่งร้าน ฯลฯ - ดูแลการรับเข้าและขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ - จัดทำบันทึกและตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลงานซ่อมบำรุงครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะขององค์กร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.