เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.ดูแลบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 2 ดูแลค่าโทรศัพท์ Internet 3.ตรวจสอบ Statement
14 พฤศจิกายน 2561
Programmer ด่วนที่ สุด !!!!
1.มีความรู้เรื่องโปรแกรม ERP Dynamic AX 2012 2.สามารถแก้ไขเพิ่มเติม Crystal Report ได้ 3.สามารถเขียนโปรแกรม VB.NET,SQL Server, Crystal Report 4.สามารถออกแบบและพัฒนา Application บน Smartphone และ Teblet ด้วย Android ตาม Requiremint ทีมีให้ 5.ศึกษา Techology ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนา 6.จัดทำคู่มือโปรแกรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้
14 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World Camera สาขา ฟอร์จูน ทาวน์
ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากล้องดิจิตอล Compact, กล้อง DSLR ได้, มีความสามารถมีทักษะและมีความชำนาญการขายสินค้า, เลนส์ อุปกรณ์การถ่ายภาพ ฯลฯ • ดูแลหน้าร้านในทุกเรื่อง ขายและบริการลูกค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า • จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง+รายได้อื่นๆ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก)
1.กำหนดเป้าหมายงานและวางกลยุทธ์การตลาด ทั้งระบบ และจัดกิจกรรมทางการตลาด 2.ออกตลาดเยี่ยมลูกค้าสำรวจตลาดเก็บข้อมูลการตลาดเพื่อนำมาวางกลยุทธ์ 3.จัดทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดและรักษาฐานยอดขายไม่ให้ตกและเพื่อเป็นการโฆษณาตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 4.มีความเชี่ยวชาญด้านตลาด Oline Marketing 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา
14 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขาเมกาบางนา
-แนะนำสินค้าประเภทกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ -ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้การใช้งาน -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World Camera สาขา เซ็นทรัลพระราม 2
ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ากล้องดิจิตอล Compact, กล้อง DSLR ได้, มีความสามารถมีทักษะและมีความชำนาญการขายสินค้า, เลนส์ อุปกรณ์การถ่ายภาพ ฯลฯ ความรับผิดชอบ: • ดูแลหน้าร้านในทุกเรื่อง ขายและบริการลูกค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า • จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + Incentive
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานสต๊อก
1. รวบรวมและตรวจสอบยอดขาย - รวบรวมยอดขายจากแผนกตรวจสอบรายงานการขาย - ตรวจสอบยอดขายและค่าคอม - จัดทำสรุปรายงานยอดขาย ส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบสต๊อกสินค้าของบริษัท - รวบรวมไฟล์และเอกสารจากสาขาและคลังสินค้า - ตรวจสอบและเปรียบเทียบไฟล์กับโปรแกรม ITEC - จัดทำสรุปรายงานสต๊อก ส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
12 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Manager )
1.บริหารจัดการระบบ Server 2012R2,VMWare,Data Center, Backup Data Center,Filewall Fortigate 100D,มีความรู้และเข้าใจของระบบ IP SEC,VPN,E-mail ภายในทั้งหมดให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 2.มีความรู้เรื่องระบบ Dynamic AX2012/LS Retail/ E-Document 3.บริหารจัดการทีม IT 4.วิเคราะห์งาน ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจนและกำหนดขั้นตอนการทำงานหาแนวทางการป้องกันและพัฒนาที่ยังยืน 6.วางแผนการทำงานประจำ วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาที่เกิดบ่อยและกำหนดแนวทางป้องกัน 7.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของฝ่าย 8.นำเสอนงานพัฒ
14 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ
-หาข้อมูลของสินค้าที่จะนำเข้า - ส่งออก -เก็บเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกทุกครั้ง -บันทึกต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น -ประสานงานกับ Shipping/Forwarder หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก และสถานบันเทิงการเงิน -จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการขออนุญาตต่างๆ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ -ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ -จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ -มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โดรน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + Incentive
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขา ซีคอนสแควร์
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ -ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ -จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
13 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + Incentive
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
-แนะนำเชียร์ขายสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ -ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ -จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ
14 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิชชั่น
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560