- จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ทำ Report รายสัปดาห์ และ รายเดือน - ประสานงานภายใน และ ภายนอกองค์กร - มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
- จัดเตรียมแผนงานและแผนงบประมาณประจำปีของงานบำรุงรักษาเครื่องเล่น - พัฒนาขั้นตอนการทำงานบำรุงรักษาเครื่องเล่นให้เป็นระบบและบังคับใช้ให้เป็นมาตราฐานการปฏิบัติงาน - รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเชิงสถิติด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องเล่น ตลอดจนจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เสนอผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ - เขียน ออกแบบ และแก้ไขงาน Drawing โดยใช้ โปรแกรม Auto CAD ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
- จัดการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ - คัดเลือกผู้ขายสินค้าด้าน IT สำหรับอุปกรณ์ hardware , software และอื่นที่เกี่ยวข้อง - วางแผนงบประมาณและควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการ - บริหารการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอ
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
- ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการรับ – จ่าย สินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามใบเบิก - จัดการ จัดเก็บสินค้า ในคลังสินค้าทุกชิ้นให้มีการระบุบ่งชี้ สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่าย - จัดทำรายงาน สรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้า – ออก ประจำวัน/ ประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับ และตรวจสอบสต็อกสินค้าประจำเดือน/ปี - ควบคุมดูแลสินค้าคงเหลือในคลัง และพื้นที่จัดเก็บให้ถูกต้องเหมาะสม - จัดเก็บเอกสารการจ่ายสินค้าได้ถูกต้องและครบถ้วน - ปรับปรุง พัฒนา และบริหารระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - งานอื่นๆ ต
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.