เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
• บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดับเพลิง • การบำรุงรักษาลิฟท์ ,รอก ,เครน และ • การบำรุงรักษาหัวล่อฟ้า • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า • การบำรุงรักษาระบบ FIRE ALARM • การบำรุงรักษาระบบป้องกันระงับอัคคีภัย • งานประเภทติดตั้ง เชื่อม เจาะ และทำงานบนที่สูง • ปรับปรุงระบบ-บำรุงรักษาเชิงป้องกัน • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2562
วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร-โรงงาน อื่นๆตามที่รับมอบหมาย • ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า และการบำรุงรักษา • ตรวจสอบไฟสำรองฉุกเฉิน-ป้ายหนีไฟ • ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง • ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ • ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-บำรุงรักษาเชิงป้องกัน • เดินระบบไฟฟ้า-กล้องวงจรปิด CCTV • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *** มาจากสายช่างรับพิจาณาเป็นพิเศษ ***
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรเครื่องกล
• ตรวจสอบระบบ FIRE PUMP อาคาร-โรงงาน อื่นๆตามที่รับมอบหมาย • ตรวจสอบระบบลิฟท์ ,รอก ,เครน และการบำรุงรักษา • ตรวจสอบถังลม และ SAFETY VALVE • ตรวจสอบสารทำความเย็นและแอมโมเนีย • ตรวจสอบหม้อต้มไอน้ำ • ตรวจสอบระบบป้องกันระงับอัคคีภัยทุกชนิด • ตรวจสอบรถติดแก๊สทุกประเภท • ปรับปรุงระบบ-บำรุงรักษาเชิงป้องกัน • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
การขายฟรีแลนส์ (ไม่ประจำ)
- นำสินค้าและบริการของบริษัทไปจำหน่าย - ทำการขายในพื้นที่ตนเองถนัด หรือโซนที่รับผิดชอบได้ดี - รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี (ยินดีสอนงานให้) - มีประสบการณ์ขายในด้านงานบริการที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง - สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าต่างๆ เช่น ราชการ ,โรงงาน ,โรงพยาบาล ,คลังสินค้า ,อาคารต่างๆ ได้ดี - ต้องส่งงานเข้าบริษัทตามเป้าที่กำหนดไว้ เป็นประจำทุกเดือน - ต้องอบรมสินค้าและบริการก่อนเริ่มงาน * ไม่ใช่งานขายประกัน ,ขายสุขภาพ-อาหารเสริม ,ขายรถยนต์ และขายตรง *
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : คอมมิชชั่น 8-10%
วิศวกรทั่วไป
งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance ไฟฟ้าอาคาร-โรงงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทุกสาขาทางไฟฟ้า ,ช่างยนต์ ,เครื่องกล และสายงานอื่นๆที่สามารถมีความถนัด การเบี้ยเลี้ยงภาคสนามวันละ 50 บาท มีโอที และ ผ่านการทดลองงานปรับขึ้นอีก 2,000 บาท
25 เมษายน 2562
ธุรการ-ประสานงานการตลาด
• จัดทำประวัติลูกค้าเก่า-ใหม่ • จัดทำเอกสารใบเสนอราคา • อธิบายงานและขอบเขตงานให้ลูกค้าทราบ • ประสานงานระหว่างการตลาด-ลูกค้า • ส่งเอกสารแนะนำตัวของบริษัท • ส่งเอกสารสอบถามความต้องการของลูกค้า • จัดทำรายงาน แก้ไข เข้าเล่มได้ดี • รวบรวมเอกสาร และบันทึก Report Marketing / Sale
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบัญชี
• จัดทำระบบภาษีซื้อ-ภาษีขาย • บันทึกข้อมูลลงรายรับ-รายจ่าย • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี • กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้รายตัว ,บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม • กระทบยอดรายงาน ภงด.3 ,ภงด.53, ภงด.51 ,ภพ.30 ,กับบัญชีคุม • จัดทำทรายงาน ภงด.3 ,ภงด.53, ภงด.54 ,ภพ.30 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง
วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน (บุคคล) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (บุคคล) จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน (บุคคล) จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท (บุคคล) วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี (ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง) ตรวจเวลาการทำงาน สรุปสภาพพนักงาน (อบรม) จัดทำและเตรียมเอกสารในการทำงาน (บุคคล) ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก (ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง) จัดทำเอกสารงานบุคคลทั้งระบบ (บุคคล) วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน (บุคคล) ติดต่อวิทยากร/อาจารย์ จากภายนอกได้ (ฝึกอบรม/เทรนนิ่ง) กำหนดหัวข้อและจัดทำสื่อ
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ขายงานบริการฯทางโทรศัพท์/ลูกค้าสัมพันธ์
• โทรศัพท์เสนอขาย งานบริการของบริษัทฯ หลักสูตรอบรมด้านอาชีวอ นามัย จป. ,นั่งร้าน ,ดับเพลิง, อับอากาศ ,ทำงานบนที่สูง และกิจกรรม ความปลอดภัย Safety Day / Week ,สินค้า PPE • กำหนดจำนวนโทรวันละ 60 สายเท่านั้น (ไม่มีกำหนดยอดขายขั้นต่ำ) • หากปิดการขายได้มีค่า Commission เพิ่มให้ (ค่า COM กลุ่ม) • หาลูกค้าเองได้และปิดการขายเองได้ จะมีค่า COM เดี่ยว • แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทได้ดี * ไม่ใช่งานขายประกัน หรือธุรกิจขายตรง
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามตกลง
การตลาด
• ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอแผนงานบริการต่างๆ • ติดต่อลูกค้าเพื่อรับข้อมูลความต้องการ เพื่อจัดทำใบเสนอราคา • ออกตลาดจัดบูธของบริษัท และออก EVENT งานSAFETY • นำเสนองาน PRESENTATION เช่น Powerpoint ได้ • แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทได้ดี • ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ • ดูแลลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย • หาลูกค้าใหม่ทางสื่อออนไลน์ทุกชนิด
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานกราฟฟิกดีไซนด์
• ออกแบบสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ • ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายเวทีขนาดใหญ่ ป้ายไวนิล ป้ายผ้า โบวชัวร์ แผ่นพับ แบล็คดร็อบ ธงญี่ปุ่น โลโก้ แบรนเนอร์ ป้ายคัทเอาท์ โปสเตอร์พรีเซ็นต่างๆ • ออกแบบ INFOGRAPHIC ได้ดี • RETOUCH และ DICUT PHOTOSHOP ได้ • ออแบบงาน EVENT บูธแสดงสินค้า และจะดทำ DISPLAY ได้ • ตัดต่อวีดีโอ และบันทึกภาพ • จัดทำ-ออกแบบเวปไซต์ของบริษัท ,LINE และFACEBOOK • ทำ STORY BOARD ได้วาดรูปเก่ง
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ฝ่ายขาย
• มีหน้าที่หาลูกค้าใหม่ • จำหน่ายสินค้าและงานบริการต่างๆของบริษัทฯ • หาลูกค้าประเภท โรงงาน ,โรงแรม ,โรงพยาบาล ,อาคารคลังสินค้า ,ขนส่ง-โลจิสติกส์ ,คลังน้ำมัน ,สถานศึกษา ,ท่าเรือ ,หน่วยงานราขการและ อาคารต่างๆเช่น อาคารสูง ,คอนโด ,อพาร์ทเมนท์ ,รีสอร์ท ฯลฯ • ทำรายงานการขายส่งหัวหน้าทีม (Report Sale) • เข้าประชุมบริษัททุกสัปดาห์ • รักษาเป้าหมายขายที่กำหนดให้ทุกเดือน • ต้องมีการเปิดลูกค้าใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด ทุกเดือน * กรณียอดถึงเป้าที่ตั้งไว้ จะได้รถประจำตำแหน่ง ในการทำงาน *
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบริการ / ประชาสัมพันธ์ PR / EVENT / พิธีกร MC
• จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งไวนิล โบชัวร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ อื่นๆ • ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า แนะนำงานบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ดี • ออกตลาดจัดบูธของบริษัท และออก EVENT นอกสถานที่ • ติดตามลูกค้าที่มาลงทะเบียน และจัดทำการประเมินผลตอบรับ • ร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานต่างๆได้ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี • ใส่มาสคอตได้
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
• มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ • มีความสามารถด้าน Graphic ด้านการออกแบบ • มีความรู้ ความสามารถเข้าใจด้าน Online เช่น Website ,Facebook ,Line @ สื่อโฆษณา • ออกแบบสื่อต่างๆทั้งภาพนิ่งและตัดต่อวีดีโอ • สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) • ทำ Inforgraphic ได้ดี • ดูแล แฟนเพจ(Fanpage) โพสโปรโมตงานบริการของบริษัท • โปรโมตบทความต่างๆลงในทางออนไลน์ • ยิงโฆษณาเก่งทั้ง GOOGLE ,LINE ,FACE BOOK
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / ทรัพยากรมนุษย์ HR
• จัดทำประวัติพนักงาน บันทึกขาด-ลา มาสาย • จัดทำเอกสารงานบริการในหมวดหมู่ต่างๆ • ติดต่อหน่วยงานภายนอก ทั้งประกันสังคม/สรรพากร และอื่นๆ • ออกข้อร้องเรียน เขียนใบเตือน กำหนดบทลงโทษต่างๆ • อบรมกำกับดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงานของพนักงาน • จัดทำเอกสารว่าจ้างและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • จัดทำโครงสร้างขององค์กร • จัดทำการเบิกจ่ายภายในสำนักงาน • จัดทำการเบิกจ่ายในส่วนวิศวกรรม / EVENT / TRAINING
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support / Web Master / Web Design
• สามารถเขียนโปรแกรม ดูแลเวปไซต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบริษัทการสร้างเกมส์ด้วย Adobe Captivate และโปรแกรม FLASH • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Visual Basic 6 ,Buidlbox 2.2.9 ,Dreamweaver • ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมเวปไซต์ Text Editor Adobe Brackets • ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง • ติดตั้งระบบ Server ,CCTV, ออกแบบเขียนเว็บไซต์,PHP Mysql Database • ติดตั้งและแก้ไขปัญหา Network LAN WiFi, E-mail, Printer ฯลฯ • สามารถเข้าใจภาษา JAVA ,
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงาน-นศ.Part-time / นศ.ฝึกงาน
มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถใช้ช่วงเวลาว่าง หรือรายได้ให้เกิดประโยชน์ เช่น งานด้านเอกสาร ,การขาย ,การตลาด ,โฆษณาออนไลน์ (Online Marketing) ,งานส่งเอกสาร ,ติดต่อประสานงาน ,Staff Event ,ฝึกอบรม-เทรนนิ่ง หากผู้สมัครมีความสามารถหรืออยากมีประสบการณ์ในระหว่างเรียน ทั้งเรียนไม่จบ หรือติดเรียน เสาร์-อาทิตย์ ทางเรายินดีต้อนรับ " ด่วน..นักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา มีเงินเดือนในระหว่างฝึกด้วยค่ะ....รีบๆหน่อย ก่อนเต็ม "
25 เมษายน 2562
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 300-500 บาทขึ้นไป/วัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560