เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
• จัดทำแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี • ควบคุม ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย • ดำเนินการตรวจสอบและนำเสนอให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย หลักอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งเสนอข้อแนะนำของหน่วยงามต่างๆเกี่ยวกับมาตรป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างได้ • ทำการตรวจสอบวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการ
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 - 20,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
-ขับรถส่วนกลาง สามารถขับรถกระบะได้ -มีความอดทนต่อภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี -ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -มีใจรักงานบริการ -มีความกระตือรือร้น
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 11,750 + OT /รายได้รวม 15,000 up
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
- ต้องการพนักงานขับรถ 1 อัตรา - ขับรถยนต์ ให้กับช่างภาพ ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 คน   เงินเดือน : 13000+OT+ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
• บันทึกใบสำคัญจ่ายเงินทดรอง/พร้อมบัญชีเคลียร์เงินทดรอง/จัดทำรายงานเงินทดรองคงค้างเคลียร์พร้อมกระทบยอด • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมเงินค้ำประกันซอง และการโอนบาทเนต • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี K-BANK,SCB) ประจำเดือน • จัดทำและบันทึกการตัดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยประจำเดือน • ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ฝ่ายต่างๆ • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมใบสำคัญจ่ายประจำเดือน • ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ • จัดทำรายงานกระทบยอดGL หมวด 2 • บันทึกภาษีใบกำกับภาษีใบกำกั
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 -20,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้าWalk In 2.ให้บริการข้อมุลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Call In 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย และ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 16,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
- รับรถและส่งรถ ให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทฯ - ตรวจสอบสภาพรถก่อน รับ-ส่ง ให้ลูกค้า
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
-คีย์ข้อมูลลงระบบ -ดูงานเอกสารบัญชี สลิปค่าน้ำมัน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000+OT
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
1.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถยนต์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2.ตรวจเช็คความพร้อมของรถ 3.ตรวจสอบเอกสารในรถ เช่น ป้านภาษี สำเนาทะเบียนรถ สติ๊กเกอร์ อุปกรณ์ประจำรถ คู่มือ 4.แจ้งถึงความไม่พร้อมของรถ ให้พนักงาน RSA เพื่อทางทีมจะได้รับทราบรถไม่พร้อมปล่อย 5.ทำรายงานสถานะรถจอดประจำวัน
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 17,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
1. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานต่างๆของบริษัท 2. จัดตารางการทำงานของพนักงานขับรถ 3. รับ-จ่ายงานให้กับพนักงานขับรถประจำวัน
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
-สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้เป็นอย่างดี -ความเชี่ยวชาญเส้นทางใน กทม.และปริมลฑลได้เป็นอย่างดี. -สามารถ ออกต่างจังหวัดได้ -มีรถจักรยานต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12000 + OT + ค่าทาง + ค่า Taxi
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
ขับรถ (รับ - ส่ง) นายเกาหลี ดูแลรักษาสภาพอยู่ตลอดให้พร้อมใช้งาน
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14000+ OT + ค่าทาง +ค่า Taxi
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
รายละเอียดของงาน - ขับรถตู้เวียนรับลูกค้าจาก MRT พระรามเก้าเข้าโรงพยาบาล - เวลาทำงานปกติ 6 วัน จ-ส วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นโอที วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 7:00น. - 20:30น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้างาน 7:00น.- 16:00น. - รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ - บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานระหว่างการทำงาน - ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาห
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
1. ตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ ความสะอาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2. ส่งมอบ - รับคืนรถนอกสถานที่ตามเวลานัดหมาย 3. นำรถเข้าศูนย์บริการ และนำรถกลับจากศูนย์บริการ 4. ส่งมอบรถ-รับรถคืนให้กับลูกค้าที่สาขา (กรณีไม่มีงานนอกสถานที่)
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
1. ขับรถผู้บริหาร/หรือขับรถประจำสำนักงานให้กับลูกค้า (รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถตู้)
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : เงินเดือน 10,000 + การันตี OT 4,000 บาท + เงินพิเศษ 2,000 บาท รวมขั่นต่ำ 16,000 - 20,000 + บ/ด.
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ - รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ - ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น -เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
-ขับรถสแปร์ ทดแทนงานของพนักงานขับรถที่ประจำกับลูกค้า -ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ จ-ศ -ศึกษาเส้นทางก่อนปฏิบัติงาน -มีโอกาสเป็นพนักงานประจำกับลูกค้า
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
1. รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัท 2. ตรวจสอบสภาพรถก่อน รับ-ส่ง ให้ลูกค้า 3. นำรถเข้าศูนย์บริการ
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000+ค่าเที่ยว+OT+ค่าสัญญา
วันที่ : 30 มี.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562