เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
พนักงานขาย(คอนโด) ประจำร่มเกล้า 52/1
ขายห้องชุดของโตรงการฯ ที่ร่มเกล้า 52/1 ไม่ได้ออกนอกสถานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานขาย ไม่จำเป็นต้องมีรถ
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000 ไม่รวมคอมมิชชั่นการขาย
ด่วนมาก รับสมัคร ตำแหน่ง QC Executive Officer ประจำสาขาสนามบินภูเก็ต
- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถยนต์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เช่น ความสะอาดของรยนต์ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ -ตรวจเช็คความพร้อมของรถ -ตรวจสอบเอกสารในรถ เช่น ป้ายเสียภาษี สำเนาทะเบียนรถ สติ๊กเกอร์ อึปกรณ์ประจำรถ คู่มือ -แจ้งถึงความไม่พร้อมของรถ ให้พนักงาน rsa เพื่อทางทีมจะได้รับทราบรถไม่พร้อมปล่อย -ทำรายงานสถานะรถจอดประจำวัน
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-16,000
รับสมัครตำแหน่ง พนักงานต้อนรับลูกค้า(RSA) ประจำสนามบินภูเก็ต ด่วนที่สุด
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Walk In 2.ให้บริการข้อมุลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Call In 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย และ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-16,000
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ Limousine (พนักงานประจำ) สัมภาษณ์รู้ผลทันที........ด่วน!!! รายได้รวม 30,000
• รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานรับส่ง-ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย • ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ • บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างการทำงาน • ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น • ขับรถตามความเร็วที่กำหนดไม่เกิน 110 กิโลเมตร • ขับรถให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ดูแลและช่วยเหลือตลอดการเดินทา
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000 + ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 400 + ค่า OT
รับสมัครตำแหน่ง Account Officer ประจำโชว์รูมรถมิซูบิชิ ออโต้ เวิร์ค สาขาศาลายา นครปฐม
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่าย • บันทึกบัญชีใบสำคัญจ่ายสำหรับการเบิกจ่ายผ่านเช็ค • บันทึกเอกสารตั้งเบิกเงินทดรอง • บันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคารประจำวัน • บึนทึกค่าธรรมเนียมเงินค้ำประกันซอง และการโอนบาทเนต • บันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี K-BANK,SCB))ประจำเดือน • นทึกบัญชีภาษีซื้อ และจัดเก็บเอกสารภาษีซื้อประจำเดือน • จัดเก็บเอกสารด้านจ่ายที่จัดทำ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 - 17000
รับสมัครตำแหน่ง Assistant Vice President Finance & Accounting ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรำ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 10 ปี - เป็นผู้จัดการด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี - สามารถเซนต์รับรองงบการเงินได้ - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 70,000-80,000
รับสมัครด่วน พนักงานต้อนรับลูกค้า (RSA) ประจำสนามบินหาดใหญ่
1.ให้บริการข้อมูลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Walk In 2.ให้บริการข้อมุลอัตราราคาการเช่ารถยนต์ กับลูกค้า Call In 3. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนงานขาย และ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-17,000
ด่วนที่สุด !!! พนักงานขับรถส่วนกลาง โซนร่มเกล้า-ลาดกระบัง
- ขับรถรับ-ส่ง พนักงานและงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อท่าเรื่อ กงสุล คลังสินค้า - ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง    เงินเดือน : 11,750+ OT +ค่าTaxi
ด่วนมาก รับสมัครตำแหน่ง Reservation Officer (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี(ตรงข้ามตึกชาญอิสระ2)
- ให้ข้อมูลด้านการบริการเช่ารถระยะสั้น แจ้งเงื่อนไข, อัตราค่าเช่ารถกับลูกค้าทั่วไป, องค์กรและเอเจนซี่ - ให้บริการรับจองรถเช่าระยะสั้น (รายวัน, รายเดือน และไม่เกิน 1 ปี) ผ่านช่องทางโทรศัทพ์, อีเมลล์ และระบบ Online - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อรองรับรายการจอง หรือเมื่อเกิดปัญหา - เสนอขาย Product ตามที่ทางบริษัทกำหนด ให้กับลูกค้า - อำนวยความสะดวกด้านขั้นตอนการจองให้กับลูกค้า เช่น วิธีการจอง, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกรายการจอง และให้คำแนะนำ - บันทึกและจัดเก็บข้อมูล KPI (Key Performanc
18 กรกฎาคม 2561
ด่วนมาก รับสมัคร พนักงานขับรถ รับ-ส่งรถลูกค้า ประจำสาขาสนามบินภูเก็ต
รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เงินเดือนประจำ, Bonus,OTและค่าเที่ยววิ่ง
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 4   เงินเดือน : 10000 + ค่าเทียว + ค่ากะ
พนักงานขับรถ รับ-ส่งรถลูกค้า ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี (ด่วน)
รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง เงินดือนประจำ, ฺBonus,OT และค่าเที่ยววิ่งทุกเที่ยว
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000 + OT + ค่าเที่ยว
ด่วนมาก รับสมัคร พนักงานขับรถ รับ-ส่งรถให้กับลูกค้า ประจำสขาสมุย
รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตสนามบินหาดใหญ่และใกล้เคียง
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000
รับสมัคร ตำแหน่ง Sales Officer ประจำโชว์รูมรถมิซู ออโต้ เวิร์ค สาขาศาลายา นครปฐม
1.นำเสนอโปรดักของบริษัทให้ลูกค้า 2.สรุปรายงานและกิจกรรมทางการขายให้กับหน่วยงานที่กำหนดไว้ 3.กำหนดแนวทางดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 7,000 + ค่าคอมมิชชั่น
รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโชว์รูม มิซูบิชิ ออโต้เวิร์ค ศาลายา นครปฐม
- ตรวจสอบการ Post GL /ผูกรหัสบัญชีสำหรับเจ้าหนี้ และรหัสสินค้าและบริการ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านจ่ายและด้านรับ - ตรวจสอบการปรับปรุงรายการประจำเดือน - ปิดงบการเงิน - จัดเตรียมเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำและตรวจสอบการกระทบยอดใน GL - ตรวจสอบข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน - จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนสรรพากร,กระทรวง - แนะนำและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ประสาขา CW Tover รัชดา
- รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย - ติอต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี - ทำตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
18 กรกฎาคม 2561
IT ประจำร่มเกล้า
แก้ไข ติดตั้ง ปรับปรุง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด และคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวของกับ คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น Router,Wireless,Access point และอื่นๆ ตามที่ได้รับมองหมาย
18 กรกฎาคม 2561
Finance officer ประจำร่มเกล้า
รับผิดชอบด้านการเงิน ควบคุมการจ่ายเงิน จ่ายเช็ค รับงานบิล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
รับพนักงานขับรถผู้บริหาร (คนไทย)
ขับรถให้นาย ภายใน กทม. และออกต่างจังหวัดบ้างเป็นบางครั้ง
18 กรกฎาคม 2561
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13000 + OT + ค่าทาง +ค่า Taxi
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560