งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ดูแลระบบคอมเครื่องจักรทำความเย็นแอมโมเนีย / ฟรีออน / ไฟฟ้าเครื่องเย็น / Cooling Tower
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อน้ำ เครื่องจักรผลิตน้ำดี ติดตั้งท่อน้ำ ซ่อมระบบสุขาภิบาล
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ตรวจเช็คใบรับวัตถุดิบ,ทำใบสำคัญซื้อวัตถุดิบตามวันที่และเจ้าหนี้แต่ละราย,ออกรายงานวัตถุดิบประจำวันและประจำเดือน
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานจัดรถ -ควบคุม ดูแลงานซ่อมยานพาหนะ -ควบคุม ดูแลรับผิดชอบสินค้าในกระบวนการขนส่ง
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ , ควบคุมตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมแซมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ -วางแผนกลยุทธ์การขายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน -ควบคุมดูแลร้านสาขา
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-กำกับดูแลการฟรีสสินค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนการบรรจุ , ควบคุมการปฏิบัติงานที่จุด CCP (กะกลางคืน) -กำกับดูแลการปฏิบัติงานการรับ , จัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายสินค้า (กะกลางวัน)
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนงานขาย -วางแผนเพื่อขยายช่องทางการตลาด -ควบคุมดูแลการดำเนินการขายทั้งกระบวนการ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบตัวอย่างและผลิตภัณฑ์สุดท้ายด้านจุลินทรีย์
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนการผลิต -ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผน -พัฒนาเทคนิคในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต -ควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่าย
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ , จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายต่างประเทศ , ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,500-15,000
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ติดต่อ จัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ ให้ได้ตามความต้องการของบริษัทฯ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 36 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.