งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ดูแลระบบคอมเครื่องจักรทำความเย็นแอมโมเนีย / ฟรีออน / ไฟฟ้าเครื่องเย็น / Cooling Tower
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานจัดรถ -ควบคุม ดูแลงานซ่อมยานพาหนะ -ควบคุม ดูแลรับผิดชอบสินค้าในกระบวนการขนส่ง
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ดูแลงาน PM อาคาร -ดูแลประสานงาน ควบคุมงานของผู้รับเหมา -ถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้าง
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ -วางแผนกลยุทธ์การขายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน -ควบคุมดูแลร้านสาขา
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-กำกับดูแลการฟรีสสินค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนการบรรจุ , ควบคุมการปฏิบัติงานที่จุด CCP (กะกลางคืน) -กำกับดูแลการปฏิบัติงานการรับ , จัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายสินค้า (กะกลางวัน)
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนงานขาย -วางแผนเพื่อขยายช่องทางการตลาด -ควบคุมดูแลการดำเนินการขายทั้งกระบวนการ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการผลิต สรุปต้นทุนการผลิต
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
-วางแผนการผลิต -ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผน -พัฒนาเทคนิคในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต -ควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่าย
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ติดต่อ จัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ ให้ได้ตามความต้องการของบริษัทฯ
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.ย. 2565
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
ลงข้อมูล , บันทึกสถิติการขาด ลา สาย , จัดทำค่าแรงของพนักงาน , ดำเนอนการเกี่ยวกับประกันสังคม , ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.