เข้าระบบผู้สมัครงาน
โฟร์แมนงานระบบ
บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาลในโครงการก่อสร้าง วางแผนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
คนสวน (ประจำชลบุรี)
- ดูแลความสะอาดของสวนภายในหมู่บ้าน - ดูแลจัดแต่งสวนหย่อม สนามหญ้า ใส่ปุ๋ยต้นไม้ พรวนดิน ฯลฯ - ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
โฟร์แมนสำรวจ (Surveyer)
- ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง - รับแผนงานการสำรวจและดำเนินงานด้านข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงานสำรวจ งานวางหมุดควบคุมและงานสำรวจระดับดินเดิม - ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการอาคาร (ประจำคอนโดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา)
บริหารจัดการอาคารชุด(อาคารสูง) ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการอาคาร
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง(ประจำคอนโดกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา)
ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นิติกร
- ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน - ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำสัญญาซื้อขาย ฯลฯ - ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฎิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา - ประสานงาน ขออนุญาตกับหน่ายงานราชการต่างๆ
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำสุทธิสาร)
- ดูแล/ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ภายในคอนโดมิเนียม - ขับรถยนต์ส่งลูกบ้านถึงจุดหลักในช่วงเช้า - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายประจำโครงการ ด่วน!!
- ต้อนรับ ดูแล บริการ นำเสนอและให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัท - จัดเตรียมสัญญาซื้อขายและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน - จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมแซ่ม ดูแลบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรโยธา
- ควบคุม/ตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบวิศวกรรม - บริหารการจัดการ ภายในโครงการ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการ (ประจำคอนโดกรีเน่ สรงประภา-ดอนเมือง )
-ติดต่อ/ประสานกับลูกบ้าน -จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ -จัดทำเอกสารที่การประชุมและที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างแอร์
1. ดูแลระบบไฟฟ้า, ประปา, เครื่องปรับอากาศ, โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่นๆ 2. ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงตามงานที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ธุรการประจำอาคาร (กรีเน่สุทธิสาร) ด่วนมาก!!
- ติดต่อ/ประสานงานกับลูกบ้าน - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ - จัดทำรายงานการประชุม - จัดเก็บ-ทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน ด่วนมาก
ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
สามารถจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน ปิดงบฯ และวิเคราะห์ผลประกอบการ วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายใน /ยื่นภาษี ต้นทุนกับกรมสรรพากร / ปิดงบประมาณรายปี
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Customer Relationship Management (CRM)
- ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยห้องชุดก่อนนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจ - รับเรื่องงานแจ้งซ่อม การเก็บงานของลูกค้าทั้งก่อนและหลังโอนกรรมสิทธิ์ - การติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และลูกค้า - ประสานงานกับทางธนาคารเพื่อวางแผนการโอนกรรมสิทธิ์ และยื่นกู้ - จัดเตรียมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ - ส่งมอบเอกสารหลังโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ให้ลูกค้า - จัดทำ และจัดเก็บเอกสารของลูกค้าแต่ละราย - รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
• ลงบันทึกจองการใช้สถานที่/ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ • ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ให้เช่า • ดูแลข้อมูลและตอบคำถามผ่านช่องทาง Website, Facebook และ Instagram • เขียน Content ให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย • ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารเพื่อ วางแผนกลยุทธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์ Facebook Ads, Google Adwords (เรียนรู้เพิ่มเติมได้) • ค้นหาช่องทางใหม่ๆในการลงโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อโฆษณาออนไลน์ในทุุกช่องทางที่ได้รับมอบหมายติดตามผลและวิเคราะห์ซื้อโฆษณาเพื
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง ( ประจำคอนโด กรีเน่ แจ้งวัฒนะ )
ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ธุรการ ( ประจำ KO KREATE SPACE )
ลงบันทึกจองการใช้สถานที่ / ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ดูแลความเรียบร้อยของออฟฟิศ ดูแลข้อมูล และตอบคำถามผ่านช่องทาง Website , Facebook , Instagram และ LINE
14 ธันวาคม 2561
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560