เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบัญชี
มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี
10 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชี
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีเป็นอย่างดี สามารถปิดงบบัญชี-การเงินได้
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
ช่างซ่อมบำรุง
-ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ใน Line ผลิต -ทำการสร้างอุปกรณ์ตามคำขอของหน่วยงานอื่นๆ -รายงานหการตรวจเช็คเครื่องจักร -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.จัดทำและจัดส่งสินค้าตัวอย่างตามความต้องการของลูกค้า 2.เพื่อให้งานในกระบวนการผลิตในการทดลองผลิตภัณฑ์ เป้นตามข้อกำหนด 3.ติดต่อ Supplier เพื่อคัดเลือก Ingredient 4.ตรวจรับ และจัดเก้บ Ingredient สำหรับ ทดลองสินค้าตัวอย่าง รวมถึงคู่มืออุปกรณ์ สำหรับทดลองตัวอย่าง 5.จัดทำ Spec Further , Spec Ingredient 6.จัดทำรูป Accept ,Reject เพื่อใช้ในการผลิต และส่งให้ลูกค้า 7.ติดตามการดำเนินการผลิตสินค้าใหม่และสรุปข้อมุลเพื่อปรับปรุง 8.ติดตามการดำเนินการแก้ไขหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสำหรับ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000
หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต 2(โรงงานแปรรูปอาหาร)
-ควบคุมดูแลการผลิตในส่วนแผนก Low Risk ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและตรงตาม Spac ที่กำหนด -ควบคุมดูแล พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
-ดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน(ผลิตอาหารสัตว์) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด -ติดต่องานราชการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย - ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยต่างๆภายในองค์กรให้กับพนักงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต 2
- ควบคุมงานการผลิตสินค้าแปรรูป และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย้่างถูกต้อง ตามกระบวนผลิต
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
พนักงานปิดงบการเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีทั้งระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ 2. ตรวจสอบ ปรับปรุงรายการให้ตรงตามมาตรฐานบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามเวลา 3. จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความรู้ความเข้าใจมาตราฐานการบัญชี เช่น รายการปรับปรุงตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน, รายการปรับป
12 พฤศจิกายน 2561
พนักงานฝึกอบรม
- รับและจัดทำเอกสารฝึกอบรม ,จัดทำเอกสารระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล - รับงานAudit และแปรเอกสารของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคล -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานจัดซื้อ
ปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในด้าน คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบตามความต้องการของบริษัทฯ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ/อาหารสำเร็จรูป
1.ช่วยควบคุมตรวจสอบงานในฝ่ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 2.ช่วยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ,ช่วยวางแผนงานในฝ่ายคลังวัตถุดิบ/อาหารสำเร็จรูป,ช่วยปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560