เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน เพศชาย/หญิง ประจำสาขาพังงา/ตะกั๋วป่า(จังหวัดพังงา)
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด พังงา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน (เพศชาย-หญิง) จังหวัดสตูล
-ให้ข้อมูลบริการลูกค้า เรื่องสินเชื่อรถุกประเภท -มีทักษะการขาย ประกัน พรบ. - คำนวนยอดวงเงินสินเชื่อ อนุมัติสินเชื่อ ออกใบเสร็จ สรุปยอดเงินสดย่อย - ออกทำการตลาด ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ -มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความคิดใหม่ๆมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สตูล
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมมิชัน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - หน่วยสนับสนุน (เพศชาย) ในโซนจังหวัดพัทลุง
-ให้บริการด้านสินเชื่อ ด้านรถทุกประเภท - ให้บริการลูกค้าที่สาขา คำนวณดอกเบี้ยให้ลูกค้า สรุปยอดเงิน ออกทำการตลาดแจกใบปลิว ประเมินราคารถ เสนอขายสินค้า ประกัน พ.ร.บ.
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมมิชั่น
เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชาย ประจำจังหวัดภูเก็ต
1) การวางแผนการขายและติดตามการขายผลิตภัณฑ์ รับเป้าหมายการขายจากสำนักงานใหญ่/สายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของสาขาในความรับผิดชอบ เพื่อกระจายเป้าหมายให้เหมาะสม กำหนดแผนการขายและการตลาดในระดับเขต/พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับ ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสาขาในการวางแผนการขาย และตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการขายของแต่ละสาขา ผลักดันการให้บริการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น ประกัน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดและเหมาะสมกับลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารา
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+คอมมิชั่น
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด(เพศชาย/หญิง) สาขาคลองท่อม จังหวัดกระบี่
1) การวางแผนการขายและติดตามการขายผลิตภัณฑ์ รับเป้าหมายการขายจากสำนักงานใหญ่/สายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของสาขาในความรับผิดชอบ เพื่อกระจายเป้าหมายให้เหมาะสม กำหนดแผนการขายและการตลาดในระดับเขต/พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับ ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสาขาในการวางแผนการขาย และตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการขายของแต่ละสาขา ผลักดันการให้บริการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น ประกัน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดและเหมาะสมกับลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารา
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กระบี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+คอมมิชั่น
เจ้าหน้าที่บริการลุกค้า-หน่วยสนับสนุน (เพศชาย-หญิง) ประจำสาขาในโซน จังหวัดตรัง
ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสาขาในการวางแผนการขาย และตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการขายของแต่ละสาขา ผลักดันการให้บริการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น ประกัน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดและเหมาะสมกับลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายสำคัญของเขต/พื้นที่ รวมถึงติดตามผลการขายร่วมกับคู่ค้าดังกล่าว (เช่น ธนาคารคู่ค้า agent รายสำคัญ) เพื่อสนับสนุนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย คำนวณดอกเบี้ย สรุปยอดเงิน ออกทำการตลาด แจกใบปลิว ประสานงานกับ BAY โดยตรง กรณีลูกค้ารายใหญ่ ประสา
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + คอมมิชั่น
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง โซนจังหวัดสงขลา
1.คัดสรรใบสมัคร ทุกช่อทาง เพื่อโทรนัดสัมภาษณ์ 2.สัมภาษณ์งานพร้อมกับพื้นที่ 3.นัดทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 4.ประสานงานกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับพนักงานเข้าใหม่ 6.อื่นๆ
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน ในโซนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.บริการลุกค้า ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 2.ประเมินเชื่อรถทุกประเภท ด้านเอกสาร 3.ชอบงานขาย ประกัน พรบ. 4.สรุปยอดเงินสดแต่ละวัน 5.รับชำระค่างวด ออกใบเสร็จรับเงิน 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลุกค้า-หน่วยสนับสนับสนุน ในโซนจังหวัดกระบี่
1.บริการลูกค้าที่มาติดต่อขอสินเชื่อ รถทุกประเภท 2.ชองาานขายบริการ ประสานงาน สามารถรับแรงกดดันได้ 3.ออกบิลใบเสร็จ สรุปยอดเงินแต่ละวัน 4.ออกทำการตลาด แจใบปลิว ประชาสัมพันธ์ ข้างนอกได้
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด กระบี่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน ประจำสาขาสิชล
1.บริการลูกค้า ให้ข้อมูลกับลูกค้า ด้านสินเชื่อรถและประกัน พรบ. 2.สรุปยอดเงินสด ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 3.ออกบิลบเสร็จ คำนวณดอกเบี้ย 4.ออกทำการตลาดแจกใบปลิว ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ 5.สามารถรับแรงกดดันได้ 6.'งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน ประจำสาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริการลูกค้า ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารการมาขอสินเชื่อ คิดดอกเบี้ย ออกบิลใบเสร็จ สรุปยอดเงินสดย่อย ขายระกัน พรบ. ออกทำการตลาด ออกบูธ แจกใบปลิว ประชาสัมพันธ์
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท +คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน(ฝึกหัด) ประจำสาขาบ้านส้อง
บริการลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสินเชื่อ บริการการขาย ประกัน พรบ.คำนวณดอกเบี้ย ออกบิลใบเสร็จ สรุยอดเงินสด ออกทำการตลาดแจกใบปลิว ออกประชาสัมพันธ์
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้่า-หน่วยสนับสนุน(ฝึกหัด) ประจำสาขาชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริการลูกค้า ประสานงาน คำนวณดอกเบี้ย สรุปยอดเงิน ตรวจสอบเอกสารด้านสินเชื่อ ขายประกัน พรบ.ออกทำการตลาดแจกใบปลิว ออกบูธ และงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน ประจำสาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต
บริการลูกค้า ประสานงาน คำนวนดอกเบี้ย สรุปยอดเงิน ออกบิลใบเสร็จ ขายประกัน พรบ. ไปกรมขนส่ง ประมินสินเชื่อรถทุกชนิด
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท +คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน ประจำสาขากะทู้ จังหวัดภูเก็ต
บริการลูกค้า ประสานงาน สรุปยอดเงินสด ออกบิลใบเสร็จ คำนวณดอกเบี้ย ประเมินราคารถ ขายประกัน พรบ. ออกทำการตลาด ออกบูก ประชาสัมพันธ์ และงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด บึงกาฬ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาภูเวียง จ.ขอนแก่น
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาหนองคาย
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด หนองคาย
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาเมืองพล จ.ขอนแก่น
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 127 งาน

1 2 3 4 5 6 7

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560