เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ช่วยงานสร้าง ซ่อม บำรุงรักษาทาง/สะพาน สำรวจทาง/สะพาน สำรวจรังวัดที่ดิน หรือทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือทำการสำรวจแนวทาง อื่นๆ เป็นต้น
สำนักงานทางหลวงที่ 3
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.)
วันที่ : 22 เม.ย. 2563
รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น รับ-ส่งทางวิทยุ รับ-ส่งทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
สำนักงานทางหลวงที่ 3
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา    เงินเดือน : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.)
วันที่ : 22 เม.ย. 2563
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ช่วยสำรวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์เป็นต้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
วันที่ : 13 เม.ย. 2563
จัดเตรียมและทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยา เป็นต้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
วันที่ : 13 เม.ย. 2563
เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ทั้งดอกไม้และไม้ประดับ เพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวนสนามหญ้ารอบๆ พื้นที่ในความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
วันที่ : 13 เม.ย. 2563
ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
 ผู้ช่วยนักโภชนาการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู สังกัด กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 12 มี.ค. 2562
ลักษณะงาน ปฎิบัติหน้าที่ตักขยะ ที่เป็นการใช้แรงกาย ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลนครสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 34 อัตรา    เงินเดือน : เดือนละ 9,000 บาท
วันที่ : 24 ต.ค. 2561
ลักษณะงาน ปฎิบัติหน้าที่ตักขยะ ป้อนเข้าสู่ระบบคัดแยกขยะ และปฏิบัติหน้าที่ตักปุ้ย ตักเศษวัสดุใส่รถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อขนถ่ายวัสดุระหว่างโรงงานทั้ง 3 โรงงาน และบำรุงรักษาทำความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลนครสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เดือนละ 9,000 บาท
วันที่ : 24 ต.ค. 2561
ลักษณะงาน ปฎิบัติหน้าที่ขนถ่ายวัสดุ ปุ๋ย ขยะ ระหว่างโรงงานคัดแยกขยะ โรงหมักปุ๋ย โรงร่อนปุ้ย และโรงคัดแยกปุ๋ย และบำรุงรักษาทำความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลนครสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เดือนละ 9,000 บาท
วันที่ : 24 ต.ค. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 35 งาน
1 2 3 4

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562