เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Sales Representative สาขาภูเก็ต
เสนอสินค้างานเคลือบพื้น กันซึม และพื้น epoxy ให้กับโครงการก่อสร้าง อาคาร โรงแรม
บริษัท แมทเท็น จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
22 สิงหาคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวnก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการชำรุดเกิดขึ้น • จัดทำและจัดเก็บเอกสารรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา • ตรวจตราการ
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
22 สิงหาคม 2562
Mall Manager (เชิงทะเล)
- การบริหารรายทั้งหมดของศูนย์การค้าฯ ได้แก่ รายได้จาการดำเนินงาน เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ, รายได้ทางการเงิน, รายได้อื่นๆ, ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - การบริหารพื้นที่ Promotion และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของศูนย์การค้า - วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย P&L ประจำเดือน - จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้า - ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ - สร้างภาพพจน์และการบริการที่พึงพอใ
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
22 สิงหาคม 2562
Tenant Relations & Marketing Manager (เชิงทะเล)
• สำรวจพื้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง นอกเหนือจากพื้นที่ขายปกติที่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา • ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและจัดทำสัญญาให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการแจ้งต่อสัญญาล่วงหน้าตามนโยบายบริษัท • วิเคราะห์รายงานสรุปรายงานตัวเลขต่างๆ เช่น รายได้ของสาขา, ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเรียกเก็บจากร้านค้า, Tenant sales • ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยขอ
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
22 สิงหาคม 2562
Tenant Relation & Admin Manager (เชิงทะเล)
• ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจร้านค้าให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนด • ดำเนินการรวบรวมเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และจัดทำสัญญาให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการแจ้งต่อสัญญาล่วงหน้าตามนโยบายบริษัท • ตรวจพื้นที่ภายใน และโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และทรัพย์สินต่างๆ เช่น
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
22 สิงหาคม 2562
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวnก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการชำรุดเกิดขึ้น • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งการกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของก
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
22 สิงหาคม 2562
วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ - (ภูเก็ต)
ควบคุมงานโครงสร้าง สะพาน ถนน วางท่อ กำแพง ประจำไซด์ภูเก็ต ใกล้สนามบิน (เดินทางต่างจังหวัดได้)
บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-35000
22 สิงหาคม 2562
ช่างเทคนิค ประจำร้าน BaNANA สาขาโฮมโปร ภูเก็ต(ฉลอง)
ช่างเทคนิค หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิคการใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการแนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า หากคุณไม่มีความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางเรามีทีมอบรม และผู้ชำนาญการด้านสินค้า และการให้บริการ คอยให้ความรู้ในตัวสินค้า และทักษะการให้บริการลูกค้าให้กับพนักงานเพียงคุณมีใจรักการบริการ รักการขาย เป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลสินค้าIT มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตาม รายละเอียดด้านล่
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,500-17,000
22 สิงหาคม 2562
วิศวกรโยธา
วางแผน ดูแลควบคุมงาน และติดตามงาน ประมาณราคา สรรหา ควบคุม และประเมินผลการทำงานของSupplier
บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
22 สิงหาคม 2562
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร/สินค้า ประจำภูเก็ต
- ส่งเอกสารให้ถึงมือลูกค้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามชิ้นงาน
22 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 461 งาน
« 1 2 3 4 5 6 ... 47 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560