เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พนักงานหน้าร้าน
- จัดเรียงเช็คสต๊อกสินค้า - ช่วยประสานงานลูกค้า -คียข้อมูลเข้าระบบสำเร็จรูป - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์-เสาร์ -เบี้ยขยัน1,000 บาท ต่างหาก -เลื่อนตำแหน่งเร็ว สวัสดีการ -ชุดฟอร์มพนักงาน -สวัสดีการในการกู้ยืม -สังสรรค์ประจำปี -เบี้ยขยัน
25 มีนาคม 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20000++
พนักงานขายประจำร้าน (รู้ผลสัมภาษณ์ทันที)
-รับสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง -ตรวจนับรายการสินค้า - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์ -ปรับเงินตามผลงาน+ มี ค่าคอม ต่างหาก สวัสดีการ - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัสประจำปี - เบิกล่วงหน้า - ปรับเงินตามผลงาน
25 มีนาคม 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000- 25000++
พนักงานขาย
-รับรายการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง -จัดเรียงตรวจนับสต๊อกรายการสินค้า - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุดวันอาทิตย์ - ปรับเงินตามผลงาน+ มี ค่าคอม ต่างหาก -เลื่อนตำแหน่งเร็ว สวัสดีการ - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัสประจำปี - เบิกล่วงหน้า - ปรับเงินตามผลงาน
25 มีนาคม 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000- 25000++
พนักงาน ขับรถ
- รับ-จ่ายสินค้า, จัดเรียงสินค้า จัดส่งอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย - สามารถขนย้ายสินค้าหนักได้ ต้องยกของเอง -สามารถทนสภาพอากาศร้อนและฝุ่นละอองได้ สวัสดีการ -ขนม เครื่องดื่มฟรีระหว่างทำงาน -มีที่พักให้ฟรี (หลังผ่านทดลองงาน) -ชุดฟอร์มพนักงาน -สวัสดีการในการกู้ยืม -สังสรรค์ประจำปี -เบี้ยขยัน
25 มีนาคม 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสาธิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20000++, ค่าเที่ยว
เจ้าหน้าที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นอาวุโส (Programmer)
1 รับแจ้งความต้องการพัฒนาโปรแกรมจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 2 จัดทำ/แก้ไขเอกสารอธิบายความเข้าใจ/ซอฟต์แวร์ที่ทำงานประกอบของระบบ(Functional Specification) 3 ออกแบบ/แก้ไขหน้าจอที่แสดงผลของโปรแกรม(User Interface) เพื่อให้หน่วยงานทราบการแสดงผลของข้อมูล 4 เขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนา/แก้ไขระบบ ตามที่ออกแบบโปรแกรมร่วมกับหน่วยงาน 5 ดำเนินการทดสอบโปรแกรม และส่งให้ผู้ใช้งานร่วมกับทดสอบโปรแกรม เพื่อให้เป็นตามที่หน่วยงานต้องการ รวมถึงติดตั้งโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 6 จัดทำคู่มือการออกแบบ/พัฒนาโปรแกรม(Technical
25 มีนาคม 2562
พนักงานคลังเวชภัณฑ์
1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบ first expire first out (FEFO) และถูกต้องตามชนิดของเวชภัณฑ์ 2. ช่วยเจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์จัดเก็บเวชภัณฑ์โดยแยกประเภทการเก็บให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นระเบียบเรียงตาม first expire-first out (FEFO) เพื่อป้องกันเวชภัณฑ์เสื่อมสภาพ และสะดวกต่อการใช้งาน 3. จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อพร้อมจ่ายตามใบเบิก เช่น การติดสติ๊กเกอร์เวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเติมเต็มบนชั้นวางให้เพียงพอ 4. ตรวจนับเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์ และตรวจสอบวันหมดอายุของเวชภัณฑ์ และแ
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร 2.ติดต่อประสานงาน กับ สถาบันการศึกษา แหล่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานขององค์กร 3.พัฒนา ปรับปรุง ช่องทางการสรรหา คัดเลือก ที่เหมาะสมกับองค์กรอยู่เสมอ 4.ประสานงาน ติดตาม สรุป ผลการคัดเลือก ผลการประเมินทดลองงาน กับ หัวหน้างานและผู้บริหาร 5.รายงานและสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้างนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
- ให้รหัสข้อมูลและรหัสโรคตามคู่มือที่จัดทำไว้ บันทึกข้อมูลรหัสโรค ICD9, ICD10 - เก็บรวมรวมสถิติต่างๆ จัดทำงานธุรการเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับเวชสถิติได้อย่างเหมาะสม
25 มีนาคม 2562
ผู้ช่วยนักเทคนิคการเเพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab 4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 5. จัดเก็บส
25 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 2. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล 3. วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนากระบวนการทำงานของระบบขนส่งภายในโรงพยาบาล เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. รวบรวมข้อมูลและปัญหาของกระบวนการทำงานสายงาน Support Service ภายในโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
25 มีนาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 31325 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 3133 »


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560