เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการสาขา (PETClub สาขา Jas Urban ศรีนครินทร์)
1. ดูแลรับผิดชอบการทำงานประจำวันของสาขา ตั้งแต่เปิดร้าน ถึง ปิดร้าน (ความพร้อมในการให้บริการ, ความสะอาดของหน้าร้าน, ทีมงาน, สินค้า) 2. สร้างยอดขาย ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ให้เหมาะสมกับยอดขาย 4. ควบคุมค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนในการดำเนินการ รวมทั้งสินค้าเสียหาย หมดอายุ 5. สร้างและพัฒนาทีมงานในสาขา ให้มีความรู้ในสินค้าและบริการ 6. สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับปฎิบัติการได้ดี 7. มีความคิดริเริ่มในการสร้างกิจกรรม โปรโมชั่นในสาขานั้นๆ ได้
23 เมษายน 2561
บริษัท เพ็ทคลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขายดีลเลอร์ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร : Sale Executive
พนักงานขายดีลเลอร์ มีหน้าที่ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดดังนี้ 1.พิษณุโลก 2.เพชรบูรณ์ 3.พิจิตร 1. หาลูกค้าดีลเลอร์ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า 2.คอยดูแล นำเสนอสินค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 3.ตามยอดขายและการเก็บบัญชี ตลอดจนการให้บริการร้านค้าดีลเลอร์ 4.แจ้งโปรโมชั่นประจำเดือน 5.รวบรวมข้อมูลตลาด เรื่องเทรนด์ ราคา คู่แข่ง 6.เป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าดีลเลอร์สูงสุด รายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ www.clubS9.com หรือทาง Facebook : www.facebook.com/clubs9
23 เมษายน 2561
บริษัท ออโทสเตลล่า จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานขายดีลเลอร์ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร : Sale Executive
พนักงานขายดีลเลอร์ มีหน้าที่ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดดังนี้ 1.พิษณุโลก 2.เพชรบูรณ์ 3.พิจิตร 1. หาลูกค้าดีลเลอร์ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า 2.คอยดูแล นำเสนอสินค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 3.ตามยอดขายและการเก็บบัญชี ตลอดจนการให้บริการร้านค้าดีลเลอร์ 4.แจ้งโปรโมชั่นประจำเดือน 5.รวบรวมข้อมูลตลาด เรื่องเทรนด์ ราคา คู่แข่ง 6.เป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าดีลเลอร์สูงสุด รายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ www.clubS9.com หรือทาง Facebook : www.facebook.com/clubs9
23 เมษายน 2561
บริษัท ออโทสเตลล่า จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานขายดีลเลอร์ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร : Sale Executive
พนักงานขายดีลเลอร์ มีหน้าที่ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดดังนี้ 1.พิษณุโลก 2.เพชรบูรณ์ 3.พิจิตร 1. หาลูกค้าดีลเลอร์ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า 2.คอยดูแล นำเสนอสินค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 3.ตามยอดขายและการเก็บบัญชี ตลอดจนการให้บริการร้านค้าดีลเลอร์ 4.แจ้งโปรโมชั่นประจำเดือน 5.รวบรวมข้อมูลตลาด เรื่องเทรนด์ ราคา คู่แข่ง 6.เป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าดีลเลอร์สูงสุด รายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ www.clubS9.com หรือทาง Facebook : www.facebook.com/clubs9
23 เมษายน 2561
บริษัท ออโทสเตลล่า จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานขายดีลเลอร์ : สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร : Sale Executive
พนักงานขายดีลเลอร์ มีหน้าที่ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดดังนี้ 1.สุโขทัย 2.ตาก 3.กำแพงเพชร 1. หาลูกค้าดีลเลอร์ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า 2.คอยดูแล นำเสนอสินค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 3.ตามยอดขายและการเก็บบัญชี ตลอดจนการให้บริการร้านค้าดีลเลอร์ 4.แจ้งโปรโมชั่นประจำเดือน 5.รวบรวมข้อมูลตลาด เรื่องเทรนด์ ราคา คู่แข่ง 6.เป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าดีลเลอร์สูงสุด รายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ www.clubS9.com หรือทาง Facebook : www.facebook.com/clubs9
23 เมษายน 2561
บริษัท ออโทสเตลล่า จำกัด
จังหวัด สุโขทัย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานขายดีลเลอร์ : สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร : Sale Executive
พนักงานขายดีลเลอร์ มีหน้าที่ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดดังนี้ 1.สุโขทัย 2.ตาก 3.กำแพงเพชร 1. หาลูกค้าดีลเลอร์ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า 2.คอยดูแล นำเสนอสินค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 3.ตามยอดขายและการเก็บบัญชี ตลอดจนการให้บริการร้านค้าดีลเลอร์ 4.แจ้งโปรโมชั่นประจำเดือน 5.รวบรวมข้อมูลตลาด เรื่องเทรนด์ ราคา คู่แข่ง 6.เป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าดีลเลอร์สูงสุด รายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ www.clubS9.com หรือทาง Facebook : www.facebook.com/clubs9
23 เมษายน 2561
บริษัท ออโทสเตลล่า จำกัด
จังหวัด ตาก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานขายดีลเลอร์ : สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร : Sale Executive
พนักงานขายดีลเลอร์ มีหน้าที่ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดดังนี้ 1.สุโขทัย 2.ตาก 3.กำแพงเพชร 1. หาลูกค้าดีลเลอร์ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า 2.คอยดูแล นำเสนอสินค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 3.ตามยอดขายและการเก็บบัญชี ตลอดจนการให้บริการร้านค้าดีลเลอร์ 4.แจ้งโปรโมชั่นประจำเดือน 5.รวบรวมข้อมูลตลาด เรื่องเทรนด์ ราคา คู่แข่ง 6.เป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าดีลเลอร์สูงสุด รายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ www.clubS9.com หรือทาง Facebook : www.facebook.com/clubs9
23 เมษายน 2561
บริษัท ออโทสเตลล่า จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานบริการทั่วไป ประจำ สาขาสมุทรปราการ,บางพลี ด่วนมาก!!!
ให้บริการกำจัดแมลง และสัตว์พาหะทุกประเภท ประจำสาขา สมุทรปราการ บริษัทมีสวัสดิการให้ตามที่กฎหมายกำหนด
23 เมษายน 2561
Bugsolutions Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 9   เงินเดือน : 9700-12000 (+โอที +เบี้ยขยัน)
Supervisor ฝ่ายบริการ Pest Control ประจำสาขา สมุทรปราการ
ควบคุม จัดคิวงานบริการให้เป็นไปตามแผนงาน ทำเอกสารสรุป เพื่อนำเสนอผู้บริหารที่สำนักงานใหญ่
23 เมษายน 2561
Bugsolutions Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบริการทั่วไป ประจำ สาขาลาดพร้าว
ให้บริการกำจัดแมลง และสัตว์พาหะทุกประเภท ประจำสาขา ลาดพร้าว บริษัทมีสวัสดิการให้ตามที่กฎหมายกำหนด
23 เมษายน 2561
Bugsolutions Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9700-12000 (+โอที +เบี้ยขยัน)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19265 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 1927 »


คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560