เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

มีประสบการณ์ในการทำจัดซื้อมาก่อน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี สนใจ ติดต่อ 065-3486212
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
14 ตุลาคม 2562
- มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และบริหารทีมงาน - มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน - มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ - มีความรู้การจัดการในมาตรฐาน มอก.และ ISO - มีประสบการณ์ด้านบริหารโรงงานมา (พิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- กำหนดกลยุทธ์วางแผน ด้านการขาย วิเคราะห์ และวางแผนควบคุมการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ - พัฒนางานเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า - เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ประชุมให้คำปรึกษากับทีมงานฝ่ายขาย - ติดตามยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ - รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า - ทำงานภายใ
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- มีความเข้าใจในระบบ HRM, HRD และสามารถจัดการเรื่องเอกสาร HR ได้ทั้งระบบ - มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฎหมายแรงงานต่างด้าว / MOU (พิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรู้ด้าน Recruitement และ Training ได้ - มีทักษะใช้โปรแกรม Time Attendant และ ACCPayroll ได้เป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ - มีทักษะในโปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ / จัดจ้าง อย่างน้อย 5 ปี - วางแผนบริหารจัดการงานจัดซื้อ / จัดจ้าง สินค้าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานและโรงงานแปรรูป กระจก ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมปริมาณการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้อยู่ในขอบเขต ตามนโยบายของบริษัท - สามารถแก้ปัญหาและทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด - บริหาร ควบคุมดูแล ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในแผนก - สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน ได้เป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อ / จัดจ้าง คลังสินค้า โรงงานแปรรูปกระจ
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- ตรวจสอบคุณภาพกระจกที่ผ่านกระบวนการล้าง ต้องมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - ติดตามงานให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - บันทึกและจัดเก็บผลการตรวจสอบเพื่อสามารถทวนสอบได้ - มีความละเอียดในการบันทึกรายงาน - มีทักษะในโปรแกรมพื้นฐาน Word, E-mail เป็นต้น - ถนัดโปรแกรม Excel (เนื่องจากต้องลงตัวเลขใน Excel) - มีความรับผิดชอบกับงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- มีความละเอียด รอบคอบ และความระมัดระวังในการทำงาน - ใช้คอมพิวเตอร์ได้พื้นฐานและสามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น word excel - มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเข้าใจขั้นตอนการตรวจเช็คสินค้า - มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน มอก. กระจกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- บันทึก Check sheet ประจำวัน/ ประจำเดือน - ตรวจสอบ , บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำและบันทึกประวัติเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - จัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรทุกตัว - มีความระมัดระวังในการทำงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- เช็คสินค้าก่อนส่ง - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า - ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา - มีความรอบคอบ ขยัน และอดทน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
- มีคนสอนงานให้ - มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบกับงาน ระมัดระวังในการทำงาน - หากมีประสบการณ์โรงงานแปรรูปกระจก จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ผ่านการเกณฑ์ทหาร
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
14 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 401 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 41 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562