เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เงื่อนไขการจ้าง สัญญาจ้าง 1 ปี สวัสดิการ : ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ - บริหารจัดการโครงการภายในกำหนดเวลา - จัดทำแผนและรายงานความคืบหน้าของโครงการ - ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบกำหนดการประจำสัปดาห์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ประเภทงาน: ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, ต.ท่าตูม, อ.ศรีมหาโพธิ์, จ. ปราจีนบุรี) - บริหารงานด้านควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) a) ตรวจสอบและเสนอแนะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน b) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย c)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
งื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) คุณสมบัติ;- - วางแผน, ควบคุมและบริหารงานโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ- - ตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ประสานงานกับ Consult, Owner และผู้ที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : พนักงานประจำ สวัสดิการพิเศษ: ค่าเบี้ยเลี้ยง + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: "โครงการ Lenzing" โรงงานผลิตใยผ้า Fiber ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งไซท์: นิคมโรจนะ 304, จ.ปราจีนบุรี หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบปริมาณงานหน้าไซท์งาน - คำนวณ, สรุปปริมาณงาน, ประมาณราคา - จัดทำงบประมาณต้นทุนด้านวิศวกรรม, วางแผนและติดตามโครงการ - ควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการ - วิเคราะห์ Value engineeri
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) หน้าที่ความรับผิดชอบ:- a) ควบคุม, ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย b) วางแผนการดำเนินการ, ประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้และติดตามความคืบหน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือน + ประกันสังคม วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.) ไซท์งาน: โรงงานผลิตใยผ้า Fiber (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี) a) ให้การสนับสนุนทีมงาน, ร่วมตรวจสอบไซท์งาน, งบประมาณและกำหนดเวลาและแผนงานโครงการ, แบบ Drawing เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้ปฎิบัติตามเอกสารสัญญา ิb) ประสานงานกับ Consult, Owner และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนก
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง สัญญาจ้าง 1 ปี สวัสดิการ : ประกันสังคม + มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ - ควบคุมและทำการสำรวจพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและปรับเครื่องมือสำรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด - ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดและพื้นที่ - จัดทำแบบวาดโดยละเอียดและรายงานผล รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 มี.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 168 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 17 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562