เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด
1. จัดทำ Landscape 2. เก็บข้อมูลสินค้าในพื้นที่ 3. สร้างความพึงพอใจให้ร้านค้า และเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ 4. วิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ ที่ทำการสำรวจ 5. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้กับร้านค้าอย่างถูกต้อง 6. ให้คำแนะนำเรื่องโปรโมชั่นสินค้าอย่าถูกต้อง และสร้างการรับรู้ของแบรนด์ 7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
Senior Marketing Officer
1.วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์ ในการนำลักษณะของแบรนด์มาสร้าง Key Word และคาแรกเตอร์ของแบรนด์ 2.วิเคราะห์จุดอ่อน และ จุดแข็งของแบรนด์ และวิเคราะห์ข้อมูลของตลาดรวมเพื่อทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 3.วิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าในเรื่องของ การเสพข้อมูลContent ของกลุ่มเป้าหมาย Influences ที่กลุ่มเป้าหมายติดตามอยู่ 4.ตั้งเป้าหมายให้กับทีม 5.ดำเนินการการประชุมและการระดมความคิดของสมาชิกในทีม 6.มอบหมายการทำงานให้กับทีม 7.วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ต
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
Sales Exclusive (Motor Oil) พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
1.สนับสนุนการขาย ขยายการตลาด เพิ่มฐานลูกค้า 2.ประสานงานระหว่างลูกค้า และองค์กร 3.รวบรวมข้อมูลของงานขาย จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา 4.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
Sales Exclusive เคมีภัณฑ์ เขตกรุงเทพ และปริมณฑล
- นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในโรงพยาบาล - นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม - ดูแลลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้าใหม่ ๆ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย (AP)
- ตรวจสอบเอกสารในการเบิกเงิน เพื่อส่งเอกสารให้กับทางบัญชี - จัดเตรียมในการจ่าย พร้อมทำรายการในระบบเงินโอนธนาคาร เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ - จัดทำเช็คเพื่อนำส่งผู้บริหาร - เรียกรายการเดินบัญชี Statement ประจำวัน - ตรวจสอบรายการใน Statment เพื่อกระทบรายการที่ทำจ่าย - ควบคุม และดูแลรักษาการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - จัดทำรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ - จัดทำสรุปรายการ Advance พร้อมทั้งติดตามการเคลียร์ Advance ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ Logistic
- ดูแลความรับผิดชอบด้านการเคลียร์สินค้า ประสานงาน กับตัวแทนออกของ (Shipping) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นำสินค้าเข้าคลัง ได้ตรงตามเวลา - ดูแลประสานงาน เรื่องเอกสารค่าใช้จ่ายของแผนก รวมถึงการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ตามเส้นทางของเอกสาร - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
Graphic Designer
- ออกแบบ และผลิตงานตลอดจนการติดตามผลงาน เพื่อให้งานที่ออกแบบสามารถใช้งานได้ - ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการออกแบบสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซด์ โปรโมชั่นประจำเดือน โบรชัวร์ โปรเตอร์ เป็นต้น - วางแผนริเริ่ม และควบคุมการผลิตสื่อต่าง ๆ งานเขียน และการออกแบบให้บรรลุเป้าหมายไว้ในแผนการตลาดของบริษัท - เก็บภาพ หรือวีดีโอ เพื่อใช้ในการส่งข่าวสาร - ออกแบบงานสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิก การใช้งานซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างภาพใหม่ ๆ - อื่น
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
Sales Exclusive (Motor Oil) ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก
1.สนับสนุนการขาย ขยายการตลาด เพิ่มฐานลูกค้า 2.ประสานงานระหว่างลูกค้า และองค์กร 3.รวบรวมข้อมูลของงานขาย จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
KM CC GROUP
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
Coffee world รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา เซ็นทรัล ศาลายา (อยู่ชั้น 3)
Supervisor 1.ดูแลยอดขายภายในร้าน ร้าน Coffee World ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริการชงกาแฟ ตามสูตร ของทางบริษัทที่ได้อบรม 3.ดูแลด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านงานบริการลูกค้าและความสะอาดภายในร้าน 5.ดูแลพนักงานทั้งหมดในร้าน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 กันยายน 2562
PUNTHAI ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า กาแฟพันธุ์ไทย ประจำสาขาสามพราน4 (ใกล้ธนาคารออมสิน ดอนหวาย จ.นครปฐม)
Supervisor 1.ดูแลยอดขายภายในร้าน ร้าน PUNTHAI ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริการชงกาแฟ ตามสูตร ของทางบริษัทที่ได้อบรม 3.ดูแลด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านงานบริการลูกค้าและความสะอาดภายในร้าน 5.ดูแลพนักงานทั้งหมดในร้าน Barista - ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยที่ยิ้มสดใสและบริการที่เป็นมิตร - รับออเดอร์เครืองดื่มจากลูกค้า - ทำเครื่องดื่มกาแฟ ช็อกโกแลต ชาเขียว ฯลฯ ร้อน เย็น ปั่น - และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - มีจิตใจรักงานบริการ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ดูแลความสะอาด
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 769 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 77 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560