เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงรถ
1. เป็นตัวกลางในการประสานงานการซ่อมรถบัส รถตู้ รถเก๋งกับช่าง 2. สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของช่าง 3. สั่งซื้อและจัดหาอะไหล่ ติดต่อกับร้านอะไหล่ 4. ช่วยประสานงานการทำงานกับศูนย์ซ่อมภายนอก 5. ทำตารางการตรวจเช็คสภาพรถ สภาพอะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบรถ และแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง 6. วางแผนเวลากำหนดการเข้าซ่อมบำรุงรถในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าซ่อม เพื่อให้งานมีความราบรื่น
10 ธันวาคม 2560
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 - 20,000
ผู้ช่วยผู้จัดการอู่
1. วิ่งอะไหล่ / จัดซื้อ / จัดหาอะไหล่ 2. อยู่ประจำที่อู่ / ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในอู่ / ช่วยจัดการภายในอู่ 3. ช่วยเป็นผู้ประสานงานซ่อม อัพเดทงานซ่อมให้ทีมออฟฟิศทราบ 4. ตรวจสอบอะไหล่ เช็คสต็อค 5. เป็นลูกมือช่างช่วยงานซ่อม ทั้งในกรณีเวลาปกติ / ฉุกเฉินนอกเวลาทำการ
10 ธันวาคม 2560
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 - 16,000
ช่างซ่อมรถบัสปรับอากาศ
(รับตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ / ช่างระบบไฟและไดร์รถ / ช่างแอร์รถ / ช่างทำสี โป๊วสี / ช่างอิเล็กทรอนิกส์รถ / ช่างเปลี่ยนและดูแลยาง) มีหน้าที่ :- 1. ตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสีย ทำตารางการตรวจเช็คสภาพรถ สภาพอะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบรถ และแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง 2. ตรวจเช็คอาการเสีย ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 3. ตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องยนต์ รวมถึงการประกอบอุปกรณ์ประจำรถรถบัสปรับอากาศยี่ห้อฮีโน่ เบนซ์ วอลโว่ อีซูซุ โกลเด้นดราก้อน ฯลฯ 4. วางแผนเวลากำหนดการเข้าซ่อมบำ
10 ธันวาคม 2560
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 35,000
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
ขอบเขตงาน - ดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าและสัตว์เลี้ยงที่มาเข้ารับบริการ - ช่วยเหลืองานของสัตวแพทย์ทั้งด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง และการรักษาสัตว์ป่วย - ดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ให้พร้อมต่อการใช้งาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
10 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบัญชีสโตว์
ตรวจสอบการรับสินค้าแยกประเภทตามการสั่งซื้อ ตรวจสอบเอกสารจากผู้ส่งสินค้า จัดเอกสารให้ขนส่งลงนาม รายงานสินค้าที่มาส่ง และคงเหลือให้ผู้บริหารทราบ นำสินค้าเข้าระบบบัญชี (Serail) Smile Accounting จัดการตัดสินค้าออกจากระบบบัญชี เมื่อนำออกขาย ออกเอกสาร ควบคุมสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวกับสต็อกสินค้า ตรวจสอบการรับสินค้า ออกสินสินค้า และสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
10 ธันวาคม 2560
บริษัท แบรนด์ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
เจ้าหน้าที่บริหารงานควบคุมระบบสต็อกสินค้า
ตรวจสอบการรับสินค้าแยกประเภทตามการสั่งซื้อ ตรวจสอบเอกสารจากผู้ส่งสินค้า จัดเอกสารให้ขนส่งลงนาม รายงานสินค้าที่มาส่ง และคงเหลือให้ผู้บริหารทราบ นำสินค้าเข้าระบบบัญชี (Serail) จัดการตัดสินค้าออกจากระบบบัญชี เมื่อนำออกขาย ออกเอกสาร ควบคุมสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวกับสต็อกสินค้า ตรวจสอบการรับสินค้า ออกสินสินค้า และสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
10 ธันวาคม 2560
บริษัท แบรนด์ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
เจ้าหน้าที่ดูแลการส่งออกและแพ็คกิ้ง
-ตรวจสอบและรับสินค้าจากผู้ขายในประเทศ -ประสานงานออกเอกสาร PI ให้ลูกค้า -ประสานงานในการส่งเอกสารเดินพิธีการ -ส่งเอกสารให้ลูกค้าและสูงรูปถ่านแพ็คสินค้าเพื่อส่งออก -ติดต่ดสนามบินประสานงานควบคุมสินค้าขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
10 ธันวาคม 2560
บริษัท แบรนด์ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 23,000
หัวหน้าแผนกออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง
-จัดการตลาดเชิงรุกในการจำหน่ายสินค้าหน้าเว็บไซด์ -สามารถดูแลระบบการจัดการซื้อขายสินค้าทางหน้าเว็บไซด์ได้ -บริหารจัดการกระบวนการซื้อขายทางเว็บไซด์เป็น -ดูแลการออกแบบสินค้าที่ลงหน้าเว็บและอัพเดทสินค้า -โปรโมทสินค้าและบริษัทให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ -ดูแลการทำ SEO ให้เว็บติดอันดับ Search engine ชั้นนำ -ดูแลให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาระบบโปรแกรมหน้าเว็บเบื้องต้นได้
10 ธันวาคม 2560
บริษัท แบรนด์ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 35,000
Merchandise staff
-รับผิดชอบติดต่อประสานงานซื้อขายกับลูกค้าต่างประเทศ -ประสานงานในเรื่องคุณสมบัติตัวสินค้า -ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการส่งออก -รับคำสังซื้อจากลูกค้า และประสานงานกำหนดราคาขาย -ประสานงานกับโรงงานผลิตและการส่งมอบ -ติดตามการขนส่งประสานงานกับลูกค้าจนถึงส่งมอบสินค้าสำเร็จ
10 ธันวาคม 2560
บริษัท แบรนด์ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 27,000
พนักงานบัญชี
รับผิดชอบดูและระบบและเอกสารด้านรายรับ รับผิดชอบดูและระบบและเอกสารด้านรายจ่าย รับผิดชอบดูและระบบและเอกสารอื่นๆ ในความรับผิดชอบ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10 ธันวาคม 2560
บริษัท แบรนด์ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 23,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 353 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 36 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560