เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พีซี ขายผลไม้สดในห้าง แฟชั่น ไอร์แลนด์ ประจำ รายได้ 15,250 ขึ้นไป(ยังไม่รวมค่าคอม)
ลักษณะของงาน: -แนะนำและให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบูธที่รับผิดชอบ -จัดแต่งผลไม้ให้ลูกค้าชิม (ต้องปอกหั่นผลไม้พอเป็น) -เช็คคุณภาพของผลไม้ให้สดใหม่อยู่เสมอ **สวัสดิการพนักงานรายเดือน** - เงินเดือน - เบี้ยขยัน - คอมมิสชั่น (ขายมากได้มาก) - ค่าเดินทาง*** (เฉพาะหน่วยแทน)*** - ประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน - ชุดพนักงาน - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าชำนาญการ (ตามผลการทำงาน) - อบรมพัฒนาความรู้
MF Concepts Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : หลายอัตราสาขาละ1คน   เงินเดือน : 15,200 /เดือนขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอม
27 มิถุนายน 2562
ธุรการฝ่ายขาย (ประจำสาขา พระยาสุเรนทร์/สายไหม/เสนา-ลาดพร้าว) ด่วน!!!
- ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ ของงานฝ่ายขาย เช่นใบเสนอราคา - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
27 มิถุนายน 2562
VP Real Estate Marketing
-ควบคุมงานการตลาดโครงการสังหาริมทรัพย์ของบริษัท -กำหนดเป้าการขาย เป้าโอน เป้าอื่นๆ ประจำไตรมาศ/ปี -วางแผน ควบคุม การใช้งบงบประมาณการตลาดและส่งเสริมการขาย -ควบคุมงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมการขาย/Booth&Event -ควบคุมงานออกแบบ-ผลิตสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ/ทีมกราฟฟิค -ออกสำรวจตลาดเพื่อให้ทราบสภาวะตลาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ -ออกสำรวจข้อมูลของคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและ UP DATE อย่างสม่ำเสมอ -วิเคราะห์ SWOT เพื่อวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน -คิดว
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง หรือดูตามประสบการณ์
27 มิถุนายน 2562
ช่างไฟฟ้า-ประปา
- ดูแลระบบไฟฟ้าและประปา ภายในอาคาร เมื่อมีปัญหาพร้อมเข้าเซอร์วิส - ควบคุมตรวจสอบการทำงานภายในทีมงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพมาตรฐาน - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง หรือ ดูจากประสบการณ์
27 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ทำการคัดเลือกผู้ขายตามระบบจัดซื้อ จัดหา เพื่อสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.จัดหาข้อมูลและแหล่งวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในทุกส่วนงานของบริษัทได้ 3.ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 5.มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี 6.มีความขยันในหน้าที่ และมีความอดทนในระหว่างปฎิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 7.ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 08.30น.-17.30น.
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง หรือ ตามประสบการณ์
27 มิถุนายน 2562
พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
ปฎิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ โดยมีการบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบสนองความต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ - ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจัดการงานขาย - ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 50,000 บาท
27 มิถุนายน 2562
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ แบบตกแต่งภายใน ที่กำหนด - สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทัั้ง หมดให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย - สามารถติดตามตรวจสอบงานโยธา เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา,การตัั้งเสา,การยึดต่อ โครงสร้าง เป็นต้น - มีความเป็นผู้นำ และกล้าตัดสินใจ - มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ และตกแต่งภายใน - สามารถประเมิณแผนงาน หรือกำหนดแผนงานในงานปรับปรุงทั้งโครงการได้ - สามารถควบคุม ดูแลประสานงาน งานซ่อมบำรุงในโครงการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ - สามารถดูแลแ
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
27 มิถุนายน 2562
Marketing Offline
1.ออกสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท 2.วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3.ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด 4.วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน 5.ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท 6.วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) 7.ออกแบบ fe
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง หรือดูตามประสบกราณ์
27 มิถุนายน 2562
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1.สรรหาพนักงาน และปฐมนิเทศพนักงานที่เข้าใหม่ 2.จัดทำเงินเดือนพนักงาน 3.ทำ Time Attendance พนักงานประจำ 4.สรุปรายงานการขาดลา มาสายของพนักงาน 5.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 6.งานด้านฝึกอบรม ประเมิน KPI 7.งานเอกสารด้านระบบ ISO 8.ติดต่อประสานงานกับ ประกันสังคม กรมแรงงาน 9.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาทขึ้นไป หรือดูตามประสบการณ์
27 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 693 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 70 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560