เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Sales Event (เจ้าหน้าที่ประจำอีเว้นท์)
The Singular Group Limited มองหาผู้ที่สนใจงานด้านการขายและการตลาด, การทำงานที่สนุกสนาน(ทำงานนอกสถานที่) และความเป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่การขายและประชาสัมพันธ์จะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมีดังนี้ - ทักษะการขายพื้นฐาน - ทักษะการตลาดแบบ Face to Face ขั้นสูง - การบริหารงานทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย - การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดงาน - ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมยอดขาย ให้กับผู้ว่าจ้าง -
15 ตุลาคม 2561
The Singular Group Ltd
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-35,000++ (ตามผลงาน)
Sales Representative (เจ้าหน้าที่การขายประจำอีเว้นท์)
The Singular Group Limited มองหาผู้ที่สนใจงานด้านการขายและการตลาด, การทำงานที่สนุกสนาน(ทำงานนอกสถานที่) และความเป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่การขายและประชาสัมพันธ์จะได้รับการฝึกอบรมทักษะและระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมีดังนี้ - ทักษะการขายพื้นฐาน - ทักษะการตลาดแบบ Face to Face ขั้นสูง - การบริหารงานทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย - การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดงาน - ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมยอดขาย ให้กับผู้ว่าจ้าง - เป
15 ตุลาคม 2561
The Singular Group Ltd
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000-35,000++ (ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ด่วน***
- ดูแลงานจัดซื้อ และเอกสารด้านงานจัดซื้อทั้งหมด - ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในไทย - ประสานงานกับโรงงาน เพื่อให้ทราบระยะเวลาการผลิต และเจรจาให้ได้รับของตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับสาขา เพื่อวางแผนการสั่งซื้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจรับและตรวจนับวัตถุดิบให้ถูกต้อง - เปิด PO หากเคยใช้โปรแกรม B-Plus มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
ผู้พิการ (ด่วน)
- จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - มีความสามารถในการคีย์ข้อมูล - ต้องมีความละเอียด รอบคอบสูง - ติดต่อประสานงานลูกค้าภายนอกได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถสั่งซื้อของได้ หรือเคยทำธุรการจัดซื้อมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ต้องเก่ง Excel, Word (มีทดสอบจริง) *** ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
ช่างซ่อมบำรุง ร้านอาหาร ด่วน!!!!
- ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านอาหารของบริษัท อีท แอม อา ทุกสาขา
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 20   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
คนขับรถผู้บริหาร (เพศหญิงเท่านั้น)
- ขับรถให้ผู้บริหาร - อำนวยความสะดวกผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- บันทึกข้อมูล Attendance ของพนักงาน รวมทั้งวันลา/ขาดงาน - จัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่/ทะเบียนพนักงาน - ดูแลเรื่องเงินเดือนพนักงาน ยื่นประกันสังคม - ดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์ - ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล - ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัท - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บริษัททำงานวันจันทร์ - เสาร์ ทำทุกเสาร์เต็มวัน เข้างาน 9.00 - 18.00 น. ***ต้องสามารถทำงานวันเสาร์ได้ทุกเสาร์***
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 - 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
Online Marketing
- วิเคราะห์และวางแผนงานด้านออนไลน์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - นำเสนอกลยุทธ์วิธีการผ่านเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ทุกประเภท - ติดตามข่าวสาร รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ - บริหารจัดการ Social Media ของบริษัท - สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด Online ทุกรูปแบบของคู่แข่งเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาด Online ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ *** บริษัททำงานวันจันทร์-เสาร์ ทำทุกเสาร์เต็มวัน เวลาเข้างาน 9.00-18.00 น. ***
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
ธุรการ ประจำโรงงานแยกประชาสงเคราะห์ดินแดง ด่วน!!!
- จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - มีความสามารถในการคีย์ข้อมูล - ต้องมีความละเอียด รอบคอบสูง - ติดต่อประสานงานลูกค้าภายนอกได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถสั่งซื้อของได้ หรือเคยทำธุรการจัดซื้อมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ต้องเก่ง Excel, Word (มีทดสอบจริง) ***บริษัททำงานวันจันทร์-เสาร์ ทำทุกเสาร์เต็มวัน เข้างาน 9.00-18.00 น. *** ต้องสามารถทำงานวันเสาร์ได้ ***
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
Graphic Design
- วางแผนการออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - คิด Concept ของการออกแบบสื่อต่างๆ และให้ความเห็นเพื่อควบคุมดูแล - ร่วมออกแบบสื่อต่างๆ เช่น Banner, J-Flag, Magazine, Advertising, Poster หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานการผลิตสื่อกับ Supplier ตามความต้องการที่กำหนด - พัฒนาการออกแบบสื่อโฆษณา วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของงาน - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *** บริษัททำงาน วันจันทร์-เสาร์ ทุกเสาร์เต็มวัน เวลา 9.00-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000 (ตามประสบการณ์)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2213 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 222 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560