เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เเคชเชียร์ (สาขา 253 Tower Asoke)
1.คำนวณค่าบริการออกเอกสารเรียกรับชำระเงิน,ออกเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง 2.รับชำระค่าบริการ(เงินสด,บัตรเครดิต)เเละออกเอกสารสำคัญรับ สำคัญจ่าย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการรับบริการ,โปรโมชั่นต่างๆ 4.บันทึกข้อมูลการชำระเงินเข้าระบบ 5.จัดทำสรุปรายงานยอดขายประจำวัน,สรุปยอดลูกค้าค้างชำระ, รายงานเเยกประเภททรีทเม้นท์,สรุปรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6.ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ (ไม่รวมค่า Incentive)
ช่างก่อสร้าง ช่างไฟ ช่างฝ้า ช่างไม้ ช่างปูน
ทำงานเกี่ยวกับก่อสร้าง ประจำไซต์งานก่อสร้าง
19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
วิศวกรประเมินราคา
1.ถอดแบบประเมินราคา BOQ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง 2.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 3.ทำงานอื่นในสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
จป.วิชาชีพ
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยในไซท์งานก่อสร้าง 2.อบรมพนักงานใหม่เรื่องความปลอดภัย 3.ดำเนินงานความปลอดภัยตามแผนงาน 4.จัดทำรายงานความปลอดภัย 5.งานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
เจ้าหน้าที่สโตร์ก่อสร้างประจำไซต์งาน ด่วน!!!
1. จัดทำใบรายการสั่งของจากวิศวกร ให้ถูกต้องตามแผนงาน 2. ตรวจสอบวัสดุในสโตร์/ห้องช่าง 3. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยเสนอราคาเปรียบเทียบ และเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติยืนยัน 4. ตรวจเช็คความพร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์ 5. ตรวจสอบ-ติดตามงานซ่อมแซม ปรับปรุง 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในและภายนอกองค์กร 7.สามารถยกของหนักได้
19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
โฟร์แมนก่อสร้าง และ โฟร์แมนสำรวจ ประจำไซต์งาน หาดใหญ่ ด่วน!!
-รับผิดชอบควบคุมช่างและผู้รับเหมาให้ทำงานถูกต้องตามแบบ และตามกำหนดเวลา -เคลียร์แบบ ถอดแบบ ร่วมกับวิศกร เพื่อให้งานถูกต้อง -สำรวจ หาระดับ วางผังโครงสร้าง -ถอดแบบเพื่อสั่งวัสดุ เข้าทำงาน -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
สถาปนิก(บริษัทก่อสร้าง) ด่วน!!!
-มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ อ่านแบบ และถอดปริมาณแบบได้ -มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto cad , Stecthup ,Photoshop ได้เป็นอย่างดี -มีความสามารถในการพัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมทั้งภายใน รวมถึงโครงสร้างอาคารและงานระบบ -มีความสามารถในการเข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อย ให้เป็นไปตามแบบและสามารถปรับแบบและพัฒนาแบบให้งานสร้างสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามแผนงาน -มีความสามารถและตั้งใจในการศึกาารูปแบบงานของคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของบริาัทให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น -มีความ
19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
วิศวกรโยธา/วิศวกรสนาม รับด่วน!!
-ควบคุมงานก่อสร้าง -ประสานงานกับช่าง ผรม.อื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆเรื่องแผนงาน -สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรีบยร้อยหน้างานได้เป็นอย่างดี -ดูแลการทำงานของคำงานให้เกิดความปลอดภัย และเสร็จตามกำหนด -มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย -หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตรงลง
เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ ( ประจำเซ็นทรัลพระราม 9)
1.ทำทรีทเมนท์ให้กับลูกค้าและดูและงานด้านบริการ 2.ให้คำแนะนำ ปรึกษากับลูกค้า 3.ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์หัตถการ
19 กุมภาพันธ์ 2562
ลา กราซ คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ที่ปรึกษาความงาม (PR. / Consultant) สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว
1.ต้อนรับ และให้คำแนะนำปรึกษา 2.ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้า และติดตามงานบริการหลังการขาย 3.รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ 4.รักษามาตรฐานงานบริการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
19 กุมภาพันธ์ 2562
ลา กราซ คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3714 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 372 »


โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560

ประกาศ : วันหยุดประจำปี JobTH.com วันที่ 16-18 ก.พ. 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม 02-001-8800 , 02-349-7974