"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

อิสลาม

24-พฤษภาคม-2543    อายุ 23ปี

155 Cm    หนัก 43 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สงขลา (จะนะ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email , ไลน์ไอดี
ข้อมูลทั่วไป

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าห้องแลป, นักวิจัยและพัฒนา, ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ QC

15,000บาท ขึ้นไป

11 ม.ค. 2567

24 ม.ค. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าห้องแลป, นักวิจัยและพัฒนา, ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ QC
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2566
ปริญญาตรี มหาวิสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เคมี-ชีววิทยา
2.78
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มูลนิธิ
ม.6
สายวิทย์
3.87
ประวัติการทำงาน
0 ปี
เมษายน 2565  ถึง   มิถุนายน 2565
นักศึกษาฝึกงาน (นักวิทยาศาสตร์)
ศูนย์เครื่องมือกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นักวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคมี เป็นต้น
มิถุนายน 2565  ถึง   พฤศจิกายน 2565
ผู้ช่วยอาจารย์ (นักวิทยาศาสตร์)
ห้องปฏการจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-จัดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
-ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ
-คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ประเภท แบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา เพื่อนำไปศึกษาต่อ
-ดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการ

ประวัติการฝึกอบรม
มีนาคม 2565  ถึง   เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมการใช้เครื่องมือ HPLC
มิถุนายน 2565  ถึง   มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 30 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

ใช่โปรแกรม Microsoft word, Powerpoint,Excel,canva ,และโปรแกรม SPSS
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

วิจัย ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช บริเวณคลองน้ำใส เมืองปัตตานี

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าห้องแลป, นักวิจัยและพัฒนา, ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ QC
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.