"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

27-ตุลาคม-2543    อายุ 23ปี

158 Cm    หนัก 63 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เลย (เมืองเลย)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

สถิติศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

Data analysis , อื่นๆทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพที่จบมา

25,000บาท ขึ้นไป

8 มิ.ย. 2566

30 พ.ย. 2566
ตำแหน่งที่สนใจ
Data analysis , อื่นๆทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพที่จบมา
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2565
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ.
สถิติ
2.6
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ม.ต้น และม.ปลาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
0 ปี
มิถุนายน 2565  ถึง   ตุลาคม 2565
นักศึกษาฝึกงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

แผนกบริหารจัดการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กองบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์ ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล สํานักดิจิทัล
-กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการข้อมูล เข้าสู่ระบบการจัดการองค์กรซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางในการ เข้าถึงข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ
-สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญ หรือตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการดําเนินงานผลผลิตและผลลัพธ์ ของกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าของ กฟภ. เพื่อใช้ในการสนับสนุนตัดสินใจของผู้บริหารครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้รับบริการ การเงินและการตลาด การปฏิบัติการ
-วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือการจําลองสถานการณ์ต่างๆเพื่อ ติดตามหรือวัดผล วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ระดับผลกระทบความเสี่ยง การเตือนภัย/แจ้งให้รู้ ล่วงหน้า(Early Warning)ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงความสําเร็จในการบรรลุตาม ยุทธศาสตร์องค์กร
-วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทําศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในรูปแบบ Dashboard ในมุมมองต่างๆ
-ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน ผลการดําเนินงานและ ตัววัดผลลัพธ์ (Outcome) และปรับปรุง กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
-ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่จะใช้ในการทํา Project โดยการศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ -เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษา Python -วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนตอบโจทย์ผู้บริหาร
-ทํา Project การพยากรณ์แรงดันไฟฟ้าสําหรับการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
-ทํา Project การแบ่งกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
ไม่ได้ระบุ
-
-
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 53 คำ/นาที    อังกฤษ 45 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,รถบรรทุก

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,รถบรรทุก

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

-การพยากรณ์แรงดันไฟฟ้าสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
-การคัดเลือกและวิเคราะห์กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
-UAMC 2023
-AMM&ICNA 2023

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน Data analysis , อื่นๆทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพที่จบมา,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.