"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

08-พฤษภาคม-2537    อายุ 29ปี

175 Cm    หนัก 100 Kg

ได้รับการละเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี (บางกรวย)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ, เจ้าหน้าที่ธุรการการจัดการรถ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

17,000บาท ขึ้นไป

28 ก.พ. 2567

28 ก.พ. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ, เจ้าหน้าที่ธุรการการจัดการรถ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
3.42
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.57
ประวัติการทำงาน
6 ปี
เมษายน 2560  ถึง   พฤศจิกายน 2563
เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ
อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
315 ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำรวจอุบัติเหตุ ณ ที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง จัดทำรายงานการสำรวจอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
ไม่ได้ระบุ
เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ
PROCHECKER
184 อาคารยนตรกิจสุรวงศ์ ชั้น 10, ถนนสุรวงศ์, แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำรวจอุบัติเหตุ ณ ที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง จัดทำรายงานการสำรวจอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

พูดคุยเจรจาตามงานที่ได้รับมอบหมาย
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ, เจ้าหน้าที่ธุรการการจัดการรถ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.