"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

26-กรกฎาคม-2542    อายุ 24ปี

158 Cm    หนัก 65 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สงขลา (สะเดา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

เศรษฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time) , งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)

พนักงานวิเคราะห์กลยุทธ์, พนักงานการเงิน, พนักงานจัดการ

13,000บาท ขึ้นไป

2 พ.ค. 2565

18 ก.พ. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
พนักงานวิเคราะห์กลยุทธ์, พนักงานการเงิน, พนักงานจัดการ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
2.81
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2
มัธยมศึกษาชั้นปีที่6
วิทย์-คณิต
2.75
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาทีสามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, ใช้อินเตอร์เน็ตได้คล่อง
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกรดเฉลี่ย2.81

-มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการดำเนินงาน กิจจกรรมค่ายุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559,2560 ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2

-มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ประจำปี 2560 ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2

-ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัตการทีมงานคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2559

-ผ่านการเข้าร่วม participated in the Plant-for-the-Planet Academy at Kubang Pasu Sci school, Malasia, and therefore is a Climate Justice Ambassador.

-มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับศึกษาพฤกรรมของผู้บริโภคในการเลือกตัดสินใช้บริการและความพึงพอใจที่ได้รับ ในหัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ไทย (กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

-มีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน/ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำการแก้ปัญาเฉพาะหน้า การคิดวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้เร็ว ปรับตัวได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว (เช่น Microsoft Office /Word / Excel / PowerPoint,SPSS อินเตอร์เน็ตและอีเมล์) และมีทักษะการพิมพ์ดีด

-มีทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับดีเยี่ยมและภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

ดิฉันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม และหวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่าน

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน พนักงานวิเคราะห์กลยุทธ์, พนักงานการเงิน, พนักงานจัดการ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.