"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

30-ตุลาคม-2539    อายุ 27ปี

161 Cm    หนัก 50 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

สถิติศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่สถิติ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

25,000บาท ขึ้นไป

28 ก.พ. 2567

28 ก.พ. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่สถิติ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถิติ
3.22
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ม.6
วิทย์-คณิต
3.52
ประวัติการทำงาน
5 ปี
ตุลาคม 2564  ถึง   กุมภาพันธ์ 2567
เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอยสุขุมวิท 64/2
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.จัดทำรายงานรายเดือน เช่น รายงานยอดขายรับประกัน , รายงานค่าสินไหมทดแทน , ฯลฯ
2.จัดทำรายงานประกอบการคิดคะแนน KPIs ของหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อใช้ในการประเมินโบนัสและการขึ้นเงินเดือน
3.จัดทำรายงานเพื่อใช้ประกอบการทำแผนงานในแต่ละปี
4.จัดทำรายงานสรุปภาพรวมองค์กร เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหารรายเดือน
5.พยากรณ์จำนวนผู้เสียชีวิตทางถนน รายปีและรายเดือน (โดยใช้ฟังก์ชั่นใน Excel)
6.เขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตทางถนน , ความสมบูรณ์ของข้อมูลเมื่อเทียบกับหน่วยงานภายนอก (โดยใช้ข้อมูลบริษัท)
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศึกษาโปรแกรม Tableau เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน
พฤศจิกายน 2563  ถึง   กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
19 หมู่5 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล ท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในกระบวนการผลิต และนำเสนอต่อผู้บริหาร,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนป้องกัน และนำไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด
2.จัดทำรายงานประจำวัน / ประจำสัปดาห์ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละหน่วยงานและนำเสนอหัวหน้าแต่ละฝ่าย
3.เก็บสถิติยอดผลผลิตในแต่ละวัน เพื่อเสนอหัวหน้าและหาแนวทางให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละเดือน ,Report ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
4.จัดทำ presentation นำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
5.ลงสำรวจหน้างานเพื่อเก็บข้อมูลและสอบถามปัญหาต่างๆ
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มิถุนายน 2562  ถึง   พฤศจิกายน 2563
เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนน สี่พระยา แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ติดต่อประสานงานกับบริษัทรับประกันภัยต่อ
- จัดสรรประกันภัยต่อ
- ออกกรมธรรม์งาน Inward
- Statement เพื่อรับ-จ่าย เบี้ยและเคลม ในส่วนของประกันภัยต่อ
- ออก R/I App งาน Outward
- แก้ไข Report ประจำเดือน

The BRS Co., Ltd. (Part time)
แผนกข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพ
1.สนันสนุบข้อมูลให้แผนกวิเคราะห์ข้อมูล
2.ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียงสัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง
3.สัมภาษณ์ข้อมูลจากลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และลงพื้นที่โดยใช้แบบสอบถามที่ทางบริษัทกำหนดไว้
ประวัติการฝึกอบรม
กันยายน 2564  ถึง   ตุลาคม 2564
BADS นิด้า
Data analytics
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 30 คำ/นาที- ใช้โปรแกรม MS Word, Excel (Pivot, Functions, vlookup) และ PowerPoint
- ใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics
- ใช้โปรแกรม insure 90
- ใช้โปรแกรม Ogatex ได้เบื้องต้น
- เป็นคนตรงต่อเวลาและมีความอดทนสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

เข้าร่วมโครงการ SCI Fair Project Presentation ปีการศึกษา 2561
- ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ

อบรบหลักสูตร Data Analytics กับทาง BADS นิด้า
และทำ Project เพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่สถิติ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.